CHUYÊN MỤC

Chỉ đạo, điều hành > Kế hoạch/ lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5-25/5/2019

21/05/2019

lịch công tác tuần từ ngày 20/5-25/5/2019 . TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 13/5-18/5/2019

14/05/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 13/5-18/5/2019 . TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 6/5-11/5/2019

06/05/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 6/5-11/5/2019 . TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4-13/4/2019

08/04/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4-13/4/2019 . TẢI TẠI ĐÂY!

Về việc lịch công tác tuần từ ngày 18/3-23/3/2019

19/03/2019

Về việc lịch công tác tuần từ ngày 18/3-23/3/2019 . TẢI TẠI ĐÂY!

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3-16/3/2019

11/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3-16/3/2019 .