CHUYÊN MỤC

Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

29/06/2017

 1. Tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất:
 1. Tài sản: Đất tại khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Tổng số lô: 17 lô.
 • Tổng diện tích 17 lô có diện tích 2.723m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).
 • Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
 • Hình thức: Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá QSD đất.
 • Thời hạn sử dụng: lâu dài.
 • Tổng Giá khởi điểm của 17 lô đất là: 6.294.840.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
 1. Tài sản: Đất tại khu quy hoạch khu vực Trạm Y tế cũ xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Tổng số lô: 6 lô.
 • Tổng diện tích 6 lô có diện tích 1.039,6m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).
 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
 • Hình thức: Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá QSD đất.
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
 • Tổng Giá khởi điểm của 6 lô đất là: 760.740.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).


II. Một số nội dung liên quan:
      1. Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo Phương án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một hộ gia đình chỉ được 01 người, (một tổ chức chỉ có 01 người đại diện) tham gia đấu giá trên cùng một lô đất đưa ra bán đấu giá.
      2. Lệ phí và tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia phải nộp Tiền đặt trước (tiền cọc) = 10% Giá khởi điểm của thửa đất.
      3. Phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp từng thửa đất bằng lời nói.
      4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo bán đấu giá đến 16h00 ngày 24/07/2017 (theo giờ làm việc hành chính).
      5. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
      5.1. Đất tại khu quy hoạch dân cư TDP 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:
*  Đợt 1: Đấu giá vào lúc 08 giờ 30, ngày 26/07/2017.
 • Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 24/07/2017 (Trong giờ hành chính).
*  Đợt 2: Đấu giá vào lúc 08 giờ 30, ngày 25/08/2017.
-  Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 22/08/2017 (Trong giờ hành chính).
*  Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở UBND thị trấn Chư Sê.
      5.2. Đất tại khu quy hoạch khu vực Trạm Y tế cũ xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:
*  Đợt 1: Đấu giá vào lúc 13 giờ 30, ngày 26/07/2017.
 • Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 24/07/2017 (Trong giờ hành chính).
*  Đợt 2: Đấu giá vào lúc 13 giờ 30, ngày 25/08/2017.
-  Thời gian mua hồ sơ, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: ngày 22/08/2017 (Trong giờ hành chính).
*  Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Ia Hlốp.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký đấu giá xin liên hệ tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tây Nguyên, địa chỉ: 174 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai hoặc Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, địa chỉ: 761 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để đăng ký và biết thêm chi tiết./. Điện thoại: 0914.220.477 – 0918.015.679 Website: daugiataisantaynguyen.com
                                                                                                            Thu Nguyễn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.