Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
cctc-(1).jpg

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của UBND thị trấn Chư Sê

I. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân Chư Sê

Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ông Trương Thanh Hoài là Chủ tịch UBND thị trấn - SĐT:  02693501468.

Ông Đinh Như Hải- Phó Chủ tịch UBND thị trấn- SĐT:02693506868.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn - SĐT 0972334567.
ông Hoàng Văn Ân- Ủy viên Phụ trách quân sự,ông Nguyễn Phi Long- Ủy viên Phụ trách Công an.
Ngoài ra, Giúp việc cho Chủ tịch ,Phó Chủ tịch còn có các công chức và cán bộ không chuyên trách.

Nguyễn Thị Bích Công chức Văn phòng- TK 0937669324
Nguyễn Thị Thanh Giang Công chức Văn phòng- TK 0961139817
Nguyễn Đức Thắng Công chức Địa chính- xây dựng 0962610379
Trần Như Hổ Công chức Địa chính- xây dựng 037 3042014
Dụng Huy Cường Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0914087939
Nguyễn Đức Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0985708812
'0349571390
Nguyễn Hoàng Ân CHT Ban CHQS  0987109367
Đậu Thị Mai Cán bộ Tài chính- kế toán 02693506276
Nguyễn Tấn Tài Cán bộ Thú y 0367373036
Hnhat Cán bộ Dân tộc tôn giáo 0387937622
Hoàng Anh Tình PCHT Ban CHQS  0393594123
Nguyễn Hoàng Gia PCHT Ban CHQS  0935684242
Phạm Thị Hoa Cán bộ LĐTBXH 0979382355

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.