CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Chư Sê: Họp Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Chư Sê: Họp Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

25/01/2021

     Ngày 22/01/2021, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Chư Sê đã tiến hành họp để xem xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Cuộc họp do Đ/c Dương Mạnh Mẫn – PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng huyện chủ trì và có sự tham sự của các Uỷ viên Hội đồng theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Chư Sê


Họp Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
     Trong buổi họp, Đ/c Dương Mạnh Mẫn – PCT UBND huyện đã quán triệt một số nội dung của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo điều 5 Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định: Tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần, 25 chỉ tiêu với tổng số điểm là 100 điểm. Đồng thời, để cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đáp ứng đủ 04 điều kiện: không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt mức điểm chuẩn (đối với xã loại I thì phải đạt từ 90 điểm trở lên; đối với xã loại II thì phải đạt từ 80 điểm trở lên; đối với xã loại III thì phải đạt từ 70 điểm trở lên); kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên; và trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.
     Trên cơ sở đó, sau khi Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng Tư pháp thông qua bảng tự chấm điểm của các xã, thị trấn và biên bản thẩm tra về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Chư Sê năm 2020; các Ủỷ viên của Hội đồng đã tiến hành đánh giá theo từng tiêu chí trong bảng điểm của các xã, thị trấn, đề xuất sáng kiến, giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 14/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.
Bài, ảnh: Minh Nguyên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.