CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Chư Sê: Những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Chư Sê: Những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

17/06/2020

     6 tháng qua, phòng Tư pháp đã tổ chức 01 đợt tuyên truyền theo Kế hoạch số 02/KH-PBGDPL 26/02/2020, Kế hoạch số 04/KH-PBGDPL ngày 16/5/2020, với các văn bản như: Luật phòng, chống tác hại của bia rượu năm 2019; Luật chuyển giao công nghệ năm 2017; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật chính tổ chức quyền địa phương năm 2019; Luật bảo vệ bí mật nhà nước  năm 2018; Luật giáo dục năm 2019. Đã tuyên truyền được 15 lượt với trên 450 lượt người tham dự. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ trong năm 2020 theo đúng các nội dung kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện


Khung cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Minh Nguyên
 
     Tiếp nhận và cấp phát các tài liệu của Sở Tư pháp cho các xã, thị trấn như  tờ gấp “Quy định về các loại tủ sách pháp luật năm 2020” 565 tờ; sổ tay “phổ biến giáo dục, pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư quý I năm 2020” 259 cuốn; Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai 45 cuốn; Tờ gấp tìm hiểu những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 444 tờ; Tờ gấp tìm hiểu một số quy định của pháp luật về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi 444 tờ; Tờ gấp một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19; Tờ gấp một số quy định về cho vay gián tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các xã, thị trấn: Các xã, thị trấn cũng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản như Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật hôn nhân gia đình; Luật đất đai được 50 đợt trên 3731 lượt người tham dự.
- Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình đã tích cực tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân các văn bản pháp luật có liên quan trong thực thi nhiệm vụ của mình như: Luật toàn giao thông, Luật tín ngưỡng tôn giáo, pháp lệnh dân chủ cơ sở; Luật khoáng sản; Luật xử phạt vi phạm hành chính; Luật bảo vệ môi trường năm 2014, với hơn 600 người tham dự từ đó từng bước đã nâng cao được ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.
- Tuyên truyền phổ biến trên Đài TT-TH huyện các nội dung như: Luật nghĩa vụ quân sự, các quy định về phòng chống cháy rừng, an toàn giao thông đường bộ, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sing thực phẩm với 15 tin bài bằng tiếng việt và 9 tin bài bằng tiếng Jrai.
     Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch và văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động PBGDPL cụ thể: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2020 về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện chư sê năm 2020; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/01/2020 về hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2020. Đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền như: hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020;  hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020; tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của bia rượu và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong năm 2020 trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020; hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020; thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn huyện năm 2020; triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020; phổ biến Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử,…
     Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể của huyện đã chủ động tích cực phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, nông dân, học sinh trên địa bàn huyện.
Minh Nguyên (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.