CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Công an huyện Chư Sê: Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an huyện Chư Sê: Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

11/07/2019

Trong những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Chư Sê đã có những chuyển biến mạnh mẽ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nhiều nhân tố mới, các mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Là huyện có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, huyện Chư Sê là địa bàn đóng chân của trên 50 cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Với vai trò nòng cốt, Công an huyện Chư Sê đã tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội về công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết toàn dân; chú trọng phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các ban, ngành, đoàn thể cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khai thác hệ thống Camera an ninh
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số: 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Trong 6 tháng, đã có 12/14 xã đạt tiêu chí 19.2 về “Xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”. Củng cố, nâng cao chất lượng 09 mô hình quần chúng đảm bảo ANTT ở cơ sở với 298 tổ, 2.050 thành viên. Tổ chức tuyên truyền, phát động quần chúng được 16 đợt với khoảng 5.785 lượt người tham dự. Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, với 217 người tham gia. Phối hợp, cung cấp số liệu về tình hình cháy nổ để đài Truyền thanh - truyền hình huyện đưa tin, xây dựng phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ xảy ra cháy trên địa bàn. Tổ chức 04 buổi tuyên truyền phát động quần chúng giao nộp, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, có 1.051 người tham dự. Vận động nhân dân giao nộp và thu gom 54 súng tự chế (loại súng bắn hơi cồn), 05 viên đạn các loại. Tổ chức 01 diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.
 
 

Tuyên truyền luật GTĐB tại trường học
 
Công an huyện đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê tổ chức Lễ ra mắt thành lập “Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự”, với 27 thành viên, góp phần cùng lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Chư Sê. Bước đầu đi vào hoạt động, Tổ tự quản đã hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp nhiều thông tin trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời tạo hình ảnh đẹp, thân thiện trong quần chúng nhân dân.
 

Thành lập mô hình “Tổ xe thồ tự quản”
 
Xuất phát từ đặc điểm tình hình tại các xã trên địa bàn huyện và yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện tiếp tục tham mưu thực hiện tốt kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai lực lượng tập trung nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trậ tự tại cơ sở. Củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy Công an cấp huyện, nhất là việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở và đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đã tiến hành rà soát, lựa chọn những cá nhân có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để tăng cường xuống cơ sở, chính quy hóa lực lượng Công an xã. Kết quả, trong năm 2019, có 07 cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức danh Trưởng, Phó Công an xã tại các xã Kong Htok, Ayun, Barmăih, Bờ Ngoong, Ia Tiêm và Ia HLốp.
 

Chính quy hóa lực lượng Công an xã
Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy tính chủ động của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ nay đến cuối năm 2019, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng trong và ngoài nước thường xuyên móc nối, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất ổn định về an ninh trật tự; tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an là phải giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục đổi mới việc xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến theo từng vùng, từng lĩnh vực, từng chuyên đề, hợp lòng dân, vừa sức dân theo hướng xã hội hóa, trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp. Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng nhiệt tình, trách nhiệm để làm hạt nhân nòng cốt cho công tác xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến, làm tốt việc khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu… Từng bước nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Thành Khang

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.