CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Huyện Chư Sê phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng c

Huyện Chư Sê phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện

04/01/2018

Trong thời gian qua, huyện Chư Sê đã tích cực triển khai hiệu quả việc thực hiện Quyết định 217 và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định 553 và 554-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Năm 2017, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được quan tâm tổ chức thực hiện: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức giám sát 06 nội dung đối với 22 tổ chức; cấp xã giám sát 17 nội dung, với 227 cuộc. Nội dung giám sát là: Quy trình tổ chức huy động vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở; việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số… Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội cũng được thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức 01 nội dung phản biện xã hội về Chương trình sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã, thị trấn. Trong năm 2017, bằng hình thức góp ý trực tiếp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và nhân dân đã tham gia 75 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung tham gia góp ý chủ yếu liên quan đến việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; về cải cách thủ tục hành chính; đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp uỷ, chính quyền; xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện Quyết định 217 và 218-QĐ/TW, việc thực hiện Quyết định 553 và 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng được quan tâm thực hiện; huyện đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo UBND 15 xã, thị trấn với nhân dân trên địa bàn. Tại buổi đối thoại có 20 người ý kiến phản ánh, kiến nghị. Nội dung phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến vấn đề: cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, còn bị sai sót; việc điều tiết nước thủy lợi không hợp lý; việc giải quyết chế độ cho người có công, người nhiễm chất độc da cam còn chậm; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân còn nhiều sai sót; việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng; cơ cấu, phụ cấp cho cán bộ thôn, làng chưa hợp lý; đường giao thông nông thôn bị xuống cấp. Trong 20 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, có 09 ý kiến được lãnh đạo huyện trực tiếp trả lời hoặc ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc huyện trả lời; 11 ý kiến, kiến nghị lãnh đạo huyện kết luận giao các cơ quan tham mưu, đề xuất, giải quyết theo quy định.
Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền được nâng lên, khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, mở rộng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai việc thực hiện giám sát và phản biện ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện và xây dựng Đảng, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát, phản biện và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo đúng quy định.
                                                                                                Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.