CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Nâng cao chất lượng khai thác và sử dụng Bản tin nội bộ

Nâng cao chất lượng khai thác và sử dụng Bản tin nội bộ

11/08/2020

     Bản tin nội bộ được Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành hàng tháng, là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ và thông tin cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Bản tin nội bộ đã tổ chức đăng tải nhiều thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong huyện, trong tỉnh, trong nước và thế giới; các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Đảng bộ huyện; các tin, bài về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của huyện; thông tin định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của huyện, của tỉnh. Ngoài ra, Bản tin có chuyên mục đăng các tin, bài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


     Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin nội bộ. Hầu hết các chi bộ đã sử dụng Bản tin làm nội dung sinh hoạt chính trị và là một trong những kênh thông tin thời sự chính thống trong phần thông tin thời sự, thông tin chính sách mới. Các bí thư chi bộ đã lựa chọn những tin, bài quan trọng hoặc phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Huyện ủy cho đảng viên. Nhiều đảng viên đọc không sót một Bản tin nào. Không ít đảng viên còn truyền tay nhau đọc và lưu giữ Bản tin nội bộ rất cẩn thận.
     Tuy nhiên việc sử dụng Bản tin nội bộ ở một vài nơi vẫn còn những hạn chế. Có cấp ủy thiếu kiểm tra, giám sát và đánh giá việc sử dụng Bản tin nên dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao. Một số xã chậm phát Bản tin cho các chi bộ và đảng viên nghiên cứu dẫn đến thông tin không còn tính thời sự. Một số chi bộ không sử dụng Bản tin để cung cấp thông tin cho đảng viên....
     Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, với những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, việc sử dụng Bản tin nội bộ trong sinh hoạt Đảng là rất quan trọng. Từ đó góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa trong xã hội những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
     Để tiếp tục phát huy vai trò của Bản tin nội bộ và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng; bảo đảm các chi bộ phải có đủ tài liệu và mỗi đảng viên phải được đọc và nghiên cứu Bản tin. Có kế hoạch thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng Bản tin nội bộ ở các chi bộ.
     Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin, bảo đảm nội dung ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, có tính giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường những thông tin có tính định hướng, những vấn đề thời sự đang diễn ra trong huyện được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.
                                                                                                Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.