CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC HUYỆN CHƯ SÊ NĂM 2017

28/11/2017

Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quy định từ năm 2006 tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg với phiên bản của tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2000; sau đó được cập nhật, thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định  số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 và được thay thế tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014, có hiệu lực từ ngày 18/5/2014. Đây là bước tiếp tục khẳng định kết quả tích cực, thiết thực của việc áp dụng HTQLCL vào quy trình quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, trong xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân nói riêng, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, đơn vị mình; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Việc áp dụng HTQLCL là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan, được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Quyết định này, trong thời gian với quyết tâm cải cách hành chính, tỉnh Gia Lai đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 nói chung và tại huyện Chư Sê nói riêng. Trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý Hệ thống quản lý chất lượng yêu cầu phải đảm bảo thực hiện theo 4 bước cơ bản sau:
Bước 1. Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng
  • Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001;2008 và mô hình khung Hệ thống QLCL, cơ quan xây dựng Hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý đề thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao
Bước 2. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
  • Áp dụng trên thực tế Hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình khi được người đứng đầu cơ quan phê duyệt
  • Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp
  • Tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến HTQLCL, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; các quy định của pháp luật và thực tế của cơ quan
  • Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL
Bước 3. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  • Cơ quan áp dụng HTQLCL công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì quy định để theo dõi, tổng hợp, niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có)
Bước 4. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
  • Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 3 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành
  • Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo HTQLCL phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, với các quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan.
  • Thực hiện công bố lại theo quy định khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.
Với quyết tâm của UBND tỉnh, Sở KH&CN và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức của các cơ quan trên địa bàn huyện, việc áp dụng HTQLCL sẽ sớm trở thành công cụ đắc lực giúp các cơ quan tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, quan hệ giữa các cơ quan với người dân được cải thiện…góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chư Sê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.
                                                                                                                      NGỌC TRANG 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.