CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Quy định mới về tủ sách pháp luật

Quy định mới về tủ sách pháp luật

10/06/2019

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật luật là một biện pháp có nhiều ưu thế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật. Đặc biệt tủ sách pháp luật tại UBND các xã, thị trấn đã phục vụ nhu cầu tìm đọc, tra cứu văn bản pháp luật của cán bộ cơ sở và nhân dân.

Ảnh minh họa
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số tủ sách, ngăn sách pháp luật của cơ quan, đơn vị chưa có đủ sách pháp luật chuyên ngành phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, công chức. Tủ sách pháp luật một số xã chưa đúng quy cách; chưa bố trí nơi đặt tủ sách pháp luật thuận lợi. Việc quản lý tủ sách ở nhiều xã còn lỏng lẻo, chưa có sổ theo dõi mượn đọc dẫn đến thất lạc sách. Công tác kiểm kê phân loại sách hàng năm chưa được thực hiện thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật chưa được thực hiện.
Qua đánh giá thực tiễn cho thất tủ sách pháp luật còn nhiều bất cập và kém hiệu quả nên ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Theo đó, sẽ xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và tủ sách pháp luật điện tử. Riêng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý.
Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được vận hành, khai thác, sử dụng chung trong phạm vi toàn quốc theo hướng tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, bảo đảm thuận tiện, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân, tổ chức.
Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bao gồm: Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh;  Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Đối với tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị và tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng. Tủ sách pháp luật cấp xã sẽ sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã.
Từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020./.
 
                                                                                                 LS. Tuấn
 
 
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.