CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Chư Sê

19/09/2019

     Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai đã tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại làng Ka, xã Ia Tiêm và tại xã HBông, trong thời gian 02 ngày, thu hút 105 người tham dự với các nội dung: giới thiệu, thông tin về tổ chức thực hiện TGPL tại địa phương và hệ thống cơ quan tổ chức thực hiện TGPL Việt Nam hiện nay; giới thiệu, cung cấp các thông tin về diện người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL; các hình thức TGPL; giới thiệu, cung cấp các thông tin về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện TGPL; quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TGPL; giới thiệu về truyền thống hệ thống cơ quan tổ chức thực hiện TGPL, vai trò, sự đóng góp của công tác TGPL đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, sự đóng góp của công tác TGPL đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương.


     Cũng trong đợt truyền thông này, Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giải đáp các vướng mắc pháp luật và tư vấn pháp luật các vụ việc đơn giản hoặc tiếp nhận thông tin vụ việc (Đối với vụ việc tư vấn phức tạp và các vụ việc tham gia tố tụng), hướng dẫn người có yêu cầu TGPL liên hệ đến trụ sở tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để thực hiện quyền của người được TGPL; sinh hoạt một số chuyên đề pháp luật gắn liền với đời sống nhân dân tại cơ sở về các lĩnh vực, bao gồm: Dân sự, Đất đai, Giao thông đường bộ, Hành chính, Hình sự,…Đồng thời, thực hiện truyền thông về TGPL đối với trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; truyền thông về TGPL đối với người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018); truyền thông về TGPL đối với người nghèo theo Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình theo Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Minh Nguyên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.