CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > UBND huyện Chư Sê: Triển khai khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL trên địa bàn h

UBND huyện Chư Sê: Triển khai khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL trên địa bàn huyện năm 2020

12/10/2020

      Thực hiện văn bản số 19/ĐKS ngày 11/9/2020 của Đoàn khảo sát thuộc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020. Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành văn bản số 1774/UBND-NC về việc khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL trên địa bàn huyện năm 2020, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến trên nền Google như sau


Ảnh: Internet
 
1. Số lượng và đối tượng tham gia đánh giá khảo sát
Đối với các cơ quan chuyên thuộc huyện: mỗi cơ quan tham gia đánh giá ít nhất 01 phiếu khảo sát; đối với các xã, thị trấn: mỗi đơn vị tham gia đánh giá ít nhất 02 phiếu khảo sát (trong đó có ít nhất 01 phiếu là người dân, 01 phiếu là cán bộ, công chức hoặc viên chức).
2. Hướng dẫn khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (http://pbgdpl.gialai.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) -> nhấp chuột vào Banner “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”.
Bước 2:  Đọc kỹ hướng dẫn và tham gia khảo sát trực tiếp trên máy tính hoặc điện thoại (điền đầy đủ thông tin tất cả các câu hỏi để nhấp được nút tiếp theo và gửi được bài khảo sát).
Bước 3: Sau khi khảo sát xong (đảm bảo tất cả các câu hỏi không được bỏ trống trừ các câu có ghi chú) nhấn nút  “GỬI”.
Đây sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện cũng như đánh giá chung trên địa bàn tỉnh theo quy định tại thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp và theo đề nghị của Đoàn khảo sát thuộc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai../.
Minh Nguyên (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.