CHUYÊN MỤC

Tin tức > Pháp luật và Đời sống > UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

07/11/2017

Thực hiện văn bản số 2487/UBND-NC ngày 03/7/2017, của UBND tỉnh Gia Lai về việc hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017 và văn bản số 864/STP-PBGDPL ngày 31/8/2017 của Sở Tư pháp về gợi ý khẩu hiệu truyền thông ngày pháp luật.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, Ngày pháp luật năm 2017, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê chọn hai chủ đề trọng tâm đó là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; tích cực tiềm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

Ảnh: khẩu hiệu hưởng ứng ngày pháp luật

Qua đó, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện huyện giai đoạn 2017-2021, văn bản tổ chức thực hiện hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017, với nội dung: yêu cầu, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xác định hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Nhằm giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thi hành, chấp hành và bảo vệ pháp luật. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện../.
LS. Tuấn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.