CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai

Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/12/2019

     Ngày 11/12/2019 vừa qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành Nghị quyết số 117/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


HĐND tỉnh Gia Lai họp bàn thông qua chính sách hỗ trợ CCVC cấp xã dôi dư
(Ảnh minh họa).
 
      Nội dung Nghị quyết quy định hỗ trợ một lần tối đa không quá 100 triệu đồng/người đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã dôi dư phải thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Cụ thể: hỗ trợ 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc. Trường hợp tổng thời gian để tính hỗ trợ có tháng lẻ thì hưởng chính sách hỗ trợ theo nguyên tắc: trường hợp dưới 3 tháng thì không tính vào tổng thời gian tính hỗ trợ; trường hợp đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được cộng thêm 1/2 năm vào tổng thời gian để tính hỗ trợ, được hưởng 0,75 tháng tiền lương cho 1/2 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng thì được tính tròn là 1 năm vào tổng thời gian để tính hỗ trợ, được hưởng 1,5 tháng tiền lương cho 1 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
     Tiền lương tháng để tính hỗ trợ được tính bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 60 tháng cuối công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi thôi việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương (bao gồm: mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng nếu có). Trường hợp chưa đủ 60 tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi thôi việc thì được tính bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.
     Tổng thời gian để tính hỗ trợ được tính theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm của mỗi người) trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên xuất ngũ.
     Kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ này được trích từ nguồn ngân sách tiết kiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/12/2019.
Tường Vy (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.