CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Chư Sê đẩy mạnh sản xuất lúa tại xã Ayun, phát huy hiệu quả công trình thủy lợi PleiKeo

Chư Sê đẩy mạnh sản xuất lúa tại xã Ayun, phát huy hiệu quả công trình thủy lợi PleiKeo

29/06/2020

     Ngày 26/6/2020, UBND huyện Chư Sê đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về đẩy mạnh sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 và định hướng đến năm 2025, phát huy hiệu quả công trình thủy lợi PleiKeo với mục tiêu lớn là mở rộng phát triển diện tích lúa nước 02 vụ, vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Ayun chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi cơ cấu giống lúa sang các loại ngắn ngày chất lượng, năng suất cao và chống chịu sâu bệnh tốt; giúp tăng hiệu quả kinh tế, ổn định nguồn lương thực tại chỗ; giúp các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; khai thác hiệu quả nguồn nước từ công trình thủy lợi Pleikeo. Trên cơ sở đó tăng diện tích lúa vụ Đông Xuân góp phần tăng thêm giá trị ngành nông nghiệp trên toàn huyện.


Mô hình lúa nước tại xã Ayun trong vụ Đông Xuân 2019-2020
     Nội dung chủ yếu của kế hoạch trong Vụ Đông xuân 2020-2021 là chuyển đổi 100 – 150 ha diện tích lúa nước 01 vụ sử dụng giống dài ngày (6 tháng) sang trồng lúa nước 02 vụ sử dụng giống ngắn ngày (từ 105-115 ngày) có năng suất chất lượng cao. Từ năm 2022-2025, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trồng lúa nước 02 vụ trên các cánh đồng được thủy lợi Pleikeo cung cấp nước tưới theo năng lực thiết kế.  Nhiệm vụ cụ thể được giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan mà chủ yếu là các cơ quan khối nông nghiệp cùng UBND xã Ayun phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; vận động nhân dân chuyển đổi diện tích lúa nước 01 vụ sang trồng lúa nước 02 vụ; chuyển đổi cây trồng. Khảo sát, quy hoạch vùng sản xuất, đường nội đồng; vận động nhân dân san ủi, tạo mặt bằng đối với những diện tích đảm bảo nước cho sản xuất lúa nước 02 vụ; triển khai làm đường nội đồng dọc theo các tuyến mương chính, mương nội đồng và đường vận chuyển vật liệu làm mương thủy lợi để phục vụ sản xuất. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng; hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng và các biện pháp phòng, chống hạn cho cây trồng trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng; thực hiện kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Xây dựng dự án chuyển đổi giống lúa nước tại xã Ayun trong vụ Đông xuân 2020-2021 với diện tích 100 - 150 ha với các nội dung về hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật để nhân dân thực hiện chuyển đổi, khi công trình thủy lợi hoàn thành và đảm bảo cung cấp nước; nhằm tuyên truyền, nhân rộng để nhân dân dân áp dụng trên diện rộng mang lại hiệu quả cao. Đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình khác như mô hình trồng ngô ngọt, cải chân vịt… để nhân dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả.
     Cùng với đó, UBND huyện cũng đề nghị UBMTTQ huyện và các đoàn thể huyện phối hợp và có kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân xã Ayun thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi sản xuất lúa từ 01 vụ sang 02 vụ; từ giống lúa dài ngày sang giống trung ngày hoặc ngắn ngày; giảm lượng lúa giống gieo sạ; phối hợp với UBND xã Ayun sớm xây dựng cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm về công tác trồng lúa nước.
Lê Loan 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.