CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Chương trình OCOP, tạo động lực cho kinh tế nông thôn phát triển

Chương trình OCOP, tạo động lực cho kinh tế nông thôn phát triển

09/03/2020

     Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP), thời gian qua, huyện Chư Sê đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn, xây dựng, phát triển những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để nâng tầm giá trị, chất lượng của hàng hóa nông sản. Bước đầu, chương trình đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận và đang tiếp tục lan tỏa rộng rãi


Sản phẩm hạt tiêu đen của Công ty TNHH một thành viên An Thắng Gia Lai, xã Ia Blang tham gia chợ phiên nông sản an toàn năm 2019 do huyện Chư Sê tổ chức
     Để triển khai chương trình OCOP có hiệu quả, UBND huyện Chư Sê đã tiến hành điều tra, khảo sát, thông tin đầy đủ, chính xác các sản phẩm thế mạnh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân để đưa vào đề án Chương  trình mỗi xã một sản phẩm của huyện. Trong năm 2019, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP huyện Chư Sê đã tổ chức đánh giá các sản phẩm OCOP của các hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình. Kết quả, sản phẩm hạt tiêu đen của Công ty TNHH một thành viên An Thắng Gia Lai và hạt sa chi của Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên được Hội đồng OCOP cấp huyện chấm điểm đạt tiêu chuẩn 3 sao theo Bộ