CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Công tâm, khách quan và sáng suốt lựa chọn, bầu các cán bộ tiêu biểu, có năng lực, uy tín vào Ban Ch

Công tâm, khách quan và sáng suốt lựa chọn, bầu các cán bộ tiêu biểu, có năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV(Nhiệm kỳ 2015-2020)

15/10/2015

(Theo GLO)- Đó là một trong những nội dung quan trọng được Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin nhấn mạnh trong bài diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng ngày  (14-10).
 

Quang cảnh đại hội
Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu cần phát huy trách nhiệm của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015. Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng. Cụ thể: 14/20 chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đạt và vượt; kinh tế tăng trưởng khá (bình quân hàng năm tăng 12,81%); cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư chuyển dịch hợp lý; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ đề ra, cuối năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 7,81%/năm. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám-chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên với 80% trạm y tế xã đã có bác sỹ, 100% bệnh viện tuyến huyện cơ bản đảm bảo đủ thuốc để điều trị theo quy định; an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 3,18%; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; quốc phòng-an ninh-trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Công tác phát triển Đảng, thành lập tổ chức Đảng ở thôn, làng chưa có tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành mục tiêu đề ra trước 2 năm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được hơn 13.800 đảng viên; số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011-2015 đạt 63,54%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm chiếm 74%.

Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: chất lượng tăng trưởng một số ngành còn thấp; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều; thu hút đầu tư còn hạn chế; khả năng tự cân đối ngân sách của địa phương còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo còn cao; quốc phòng-an ninh vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Nhà nước còn một số mặt chưa đạt yêu cầu...
Ngoài ra, 6/20 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra nhưng chưa đạt; 9 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại nhiệm kỳ 2010-2015 nhưng thiếu nguồn lực thực hiện, việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên và chưa kịp thời sơ kết, tổng kết nên hiệu quả thấp...
Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã ghi nhận những thành tựu cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại mà Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đạt và chưa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại tướng cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém để có cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
Cùng với đó, Đại tướng cũng nhấn mạnh: “Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lợi thế trong việc phát triển nông nghiệp. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tạo sức mạnh tổng hợp để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững như chủ đề của Đại hội đã đề ra”.
Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục với các nội dung: Thông qua tổng hợp báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội khóa XV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; thảo luận tại hội trường và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành khóa XV.
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.