CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Huyện Chư Sê: NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2020

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Huyện Chư Sê: NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2020

18/03/2020

     Bước vào năm 2019 do đã dự báo được những khó khăn tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thường trực Huyện hội đã chủ động tham mưu đề xuất với Huyện ủy, UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với UBMT, các ngành, Đoàn thể, cơ quan, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cấp Hội từ Huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học, công tác chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân CĐDC và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh


     Công tác tuyên truyền được đổi mới, nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động đạt hiệu quả cao như thực hiện các phóng sự tin bài trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh của Tỉnh Huyện, tạp chí da cam Việt Nam, nhiều báo đài của TW và Tỉnh; Nhân ngày Thương binh Liệt Sỹ (27/7) và ngày Nạn nhân CĐDC (10/8) Huyện hội phối hợp với chùa Mỹ Thạch - TT.Chư Sê tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam Chư Sê năm 2019” có trên 500 người tham dự. Chương trình tặng 400 xuất quà và 44 xe lăn cho 400 nạn nhân chất độc da cam và người tàn tật trong huyện trị giá trên 250 triệu đồng.
     Công tác vận động các nguồn lực xã hội, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có nhiều sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Kết hợp chặt chẽ vận động nguồn lực tại chỗ với vận động ngoài địa phương và các tổ chức phi chính phủ, tiếp tục phát huy hình thức ủng hộ trực tiếp cho nạn nhân theo địa chỉ và hình thức tuyên truyền vận động trên mạng xã hội. Đến nay toàn huyện đã vận động ủng hộ quỹ “Chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam” các cấp được 966.177.000 đồng đạt 275% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Tăng gần gấp 2 lần năm 2018 (966 triệu/535 triệu). Trong đó, Huyện hội vận động được 792.990.000 đồng. Hội các xã, thị trấn được 171.987.000 đồng. Đã có gần 100/128 thôn làng, TDP, 117 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ, 12/15 xã, thị trấn đạt từ 100% đến 383% chỉ tiêu được giao.
     Công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC được đặc biệt quan tâm, thật sự thiết thực, hiệu quả. Toàn huyện đã huy động được 1.080.677.000/400 triệu đồng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó, tặng 1850 phần quà giá 491.930.000 đồng, tặng 44 xe lăn, hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc hai gia đình 13 nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 3; Hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò sinh sản cho 3 gia đình nạn nhân CĐDC (mỗi gia đình 1 cặp bò mẹ và con), hỗ trợ giúp đỡ một gia đình có 4 nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh đặc biệt số tiền 45 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng hai nhà tình nghĩa và hai nhà Đại đoàn kết cho 4 gia đình Nạn nhân CĐDC; Tổ chức vận động đưa 46 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC đi xông hơi tẩy độc - Thời gian 21 ngày để cải thiện, nâng cao chất lượng sống cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC. 5 gia đình nạn nhân CĐDC thoát nghèo bền vững. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, đã gắn việc sát nhập, sắp xếp thôn làng, TDP theo kế hoạch của UBND các cấp với việc củng cố kiện toàn Chi hội và Ban chấp hành Hội cơ sở. Đã có 10/15 cơ sở Hội hoàn thành củng cố kiện toàn Ban chấp hành, giảm 14 Chi hội do sát nhập thôn làng, TDP; Thành lập mới 36 Chi hội, hiện có 74 Chi hội/128 Thôn làng, TDP, BCH Hội cơ sở và Chi hội sau củng cố kiện toàn đã đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Kết nạp hội viên mới được 336 giảm 66 hội viên do từ trần, chuyển sinh hoạt. Hiện có 1287 hội viên. Trong đó, Nạn nhân CĐDC và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC là 549 hội viên, 116 hội viên là đại diện gia đình nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3, hội viên danh dự là 16 hội viên, cộng tác viên là 9 người còn lại là hội viên tự nguyện. Năm 2019, có 12/15 Hội xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 cơ sở Hội hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức Hội cơ sở yếu kém. Huyện hội Chư Sê là đơn vị vững mạnh toàn diện dẫn đầu của Tỉnh hội Gia Lai.
     Năm 2020, có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đang đối mặt, thử thách khả năng nắm bắt thời cơ thể hiện trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp, với tinh thần “Hướng về cơ sở, tất cả vì Nạn nhân CĐDC” cần tập trung thực hiện tốt chương trình hành động sau:
     1. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, Đoàn thể tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng, lâu dài của thảm họa da cam do Mỹ tiến hành ở Việt Nam và địa phương. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí Thư TW Đảng và chương trình hành động số 06-C.Tr/HU ngày 03/12/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ Đảng viên và nhân dân trong Huyện. Phấn đấu vận động ủng hộ quỹ “Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam”      2 cấp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch (300 triệu đồng/năm 2020). Chú trọng vận động cả trong và ngoài Huyện, quan tâm vận động nhân dân ở thôn làng, TDP. Đây là một nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác Hội và cũng là trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, các ngành, Đoàn thể trong Huyện. Ban chấp hành Hội các cấp là cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện.
     Chú trọng làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân CĐDC. Trong năm 2020, huy động từ 400 triệu đồng trở lên từ nhiều nguồn lực xã hội trong và ngoài Huyện cho công tác chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Huyện. Đa dạng các hình thức chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân CĐDC như tổ chức thăm tặng quà Nạn nhân CĐDC; Hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng Nạn nhân CĐDC tại gia đình và cộng đồng; Hỗ trợ vay vốn sản xuất chăn nuôi để giải quyết việc làm nhằm cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho Nạn nhân CĐDC. Phán đấu năm 2020 có từ 5 - 6 gia đình Nạn nhân CĐDC thoát nghèo bền vững phối hợp với tổ chức Hội Vned-CH Pháp hỗ trợ nuôi dưỡng 15 Nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 3 (5 triệu/em/năm) tổ chức vận động đưa đi xông hơi tẩy độc từ 45 đến 50 người hoạt động kháng chiến nhằm cải thiện tình trạng bệnh tật, ổn định sức khỏe cho các cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC.
     Tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp theo phương châm: “Lấy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam của tổ chức Hội là thước đo đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội” phấn đấu đến cuối năm 2020 - 100% tổ chức cơ sở Hội được củng cố kiện toàn, 80% số thôn làng, TDP có Chi hội, 100% thôn làng, TDP có hôi viên Hội nạn nhân CĐDC.
Thực hiện tốt dân chủ công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, quỹ “Chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân CĐDC các cấp”.
     Năm 2019 đã qua đi với những kết quả đáng ghi nhận. Việc giải quyết hậu quả CĐHH, công tác chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân CĐDC trên địa bàn Huyện. Trong năm 2020 và những năm trước mắt đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, Đoàn thể và những người làm công tác Hội với những đòi hỏi cấp bách hơn, chất lượng hiệu quả, thiết thực hơn với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Tất cả vì nạn nhân CĐDC” Cán bộ, hội viên các cấp Hội cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng cấp ủy chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, chung tay góp sức, xoa dịu nỗi đau đem lại niềm tin và nghị lực trong cuộc sống đến với các Nạn nhân CĐDC và gia đình.
 
Chư Sê, tháng 12 - 2019
NXT          

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.