CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Huyện Chư Sê: Chuẩn bị công tác bầu cử thôn trưởng, tổ dân phố và thôn phó, Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019

Huyện Chư Sê: Chuẩn bị công tác bầu cử thôn trưởng, tổ dân phố và thôn phó, Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021

25/03/2019

Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND tỉnh Gia Lại ngày 06/12/2018, về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới 493 thôn, tổ dân phố và đổi tên 23 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó huyện Chư sê sẽ thực hiện sáp nhập 114 thôn làng, tổ dân phố thành lập mới 57 thôn làng, tổ dân phố. Như vậy sau khi thực hiện sáp nhập huyện Chư Sê còn lại 126 thôn làng, TDP.

Nhằm làm tốt công tác chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt trước khi tíên hành sáp nhập và tiến tới bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2019-2021, UBND huyện chư sê đã ban hành hướng dẫn số 32/HD-UBND, ngày 05 tháng 3 năm 2019 hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ Dân phố trên địa bàn huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2019-2021 nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt việc chuẩn bị công tác sáp nhập, đảm bảo dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.
Đối với tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, từ đủ 21 tuổi trở lên.  Có sức khỏe, hiểu biết về chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ học vấn: tốt nghiệp Tiểu học đối với thôn làng, Tốt nghiệp Trung học cơ sở đối với Tổ dân phố; có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Thời gian bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP được UBND xã, thị trấn quyết định công bố trước 20 ngày trước ngày bầu cử. quy trình bầu cử được tổ chức hiệp thương theo 3 bước: dự kiến danh sách những người ứng cử - thời gian hoàn thành chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử; Tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử Trưởng thôn- thời gian chậm nhất 13 ngày trước ngày bầu cử; Ban công tác Mặt trận tổ chức hội nghị ấn định danh sách chính thức những người ứng cử, thời gian hoàn thành chậm nhất 12 ngày trước ngày bầu cử.
 Về quy trình bầu cử Phó trưởng thôn được thực hiện theo quy định tại điều 6 đến điều 10 của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT- CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các điều 11,14,16,22 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn./.
Vi Toản

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.