CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Phát huy vai trò tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện Chư Sê.

Phát huy vai trò tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện Chư Sê.

14/01/2021

    Công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở huyện Chư Sê trong những năm qua luôn được xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển trên mọi lĩnh vực của huyện, là thế mạnh của ngành văn hóa. Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan đã tăng cường, cụ thể hoá các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình đến nhân dân một cách nhanh và chính xác, làm cho mọi người dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thực hiện.  
     Năm 2020, huyện đã tổ chức tuyên truyền trực quan cổ động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, tạo bộ mặt trực quan luôn rực rỡ tại khu vực các tuyến đường lớn trung tâm huyện; Cụ thể: Treo 2.700m băng rôn đạt 100.6% và 3.980 lượt cờ các loại đạt 113.71% kế hoạch (cờ in bạt, cờ đuôi nheo, cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ chuối lớn nhỏ, cờ vải Đảng và Tổ Quốc). Thay mới 920 cờ (cờ đuôi nheo, băng rôn, cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ chuối lớn nhỏ, cờ vải Đảng và Tổ Quốc). Thay bạt và làm mới 195.092m2 (15 lượt cụm pa nô lớn) trên địa bàn huyện đạt 108.38% kế hoạch (panô trước trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, panô trước UBND huyện, panô trước Thư viện, panô trên quốc lộ 14 địa phận xã Ia Glai, panô trên đường 25 địa phận xã H’bông, 08 cụm pa nô nhỏ trước các ngân hàng, UBND huyện, huyện Ủy, Viện kiểm sát, Chi cục thuế, 41 cụm pa nô dọc đường Phan Đình Phùng); tuyên truyền kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác. Phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel thay bạt mới 162 pa nô tấm dọc quốc lộ 14 và 25. In 336m2 bạt (phông khai mạc, phông Đại hội đảng bộ huyện Chư Sê…); Thay 260m2 pano bạt kích thước 3,5m x 2m. Cắt 384m decan, làm mới 14 cụm pano, tuyên truyền bằng xe loa lưu động được 162 giờ đạt 100.8% kế hoạch.
      Công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở huyện Chư Sê đảm bảo thiết thực, không phô trương, hình thức; đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, được các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quan tâm và phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể tổ chức tuyên truyền cổ động. Công tác tuyên truyền cổ động trong huyện đã bám sát yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm để truyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Các hình thức tuyên truyền cổ động đã có nhiều đổi mới góp phần quan trọng cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, của đất nước. Chính vì vậy mà trong nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh việc vận dụng đúng các chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng vào thực tiễn của huyện, cùng với quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ đã phát huy được các nguồn lực, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện nhà đạt được nhiều kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo, định canh định cư có nhiều cố gắng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề vướng mắc nảy sinh từ cơ sở được phát hiện xử lý kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và phát huy tiềm lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


Một số pano, áp phích tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại huyện Chư Sê.
 
     Để công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Chư Sê trong thời gian sắp tới, nhất là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt chất lượng và hiệu quả cao cần có những giải pháp đồng bộ như: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là hưởng ứng các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của huyện, tỉnh, đất nước. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan. Nội dung tuyên truyền phải sát với thực tiễn cuộc sống, kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong giai đoạn hiện nay./.
                                                                                                       H’ Cúp

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.