CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

19/01/2016

Hiện nay huyện Chư Sê đã có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo các Quyết định số 18/QĐ-UBND, 19/QĐ-UBND và số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công nhận 3 xã Ia Blang, Ia Glai, Al Bă thuộc huyện Chư Sê đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Ngoài ra có xã Ia Hlốp cơ bản đạt 19 tiêu chí, xã IaPal đạt 15 tiêu chí; xã Dun, Chư Pơng đạt 14 tiêu chí và 07/14 xã đạt từ 07-13 tiêu chí (xã Bờ Ngoong,  Ia Tiêm, xã Ia Ko, Kông Htok, xã HBông, xã Bar Maihxã Ayun).

Thời gian công nhận từ năm 2015-2020. Việc Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm tính từ ngày ban hành Quyết định này.
UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và các ngành chuẩn bị các nhiệm vụ để tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng quy định./.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.