CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Ông Siu Dâu ở làng Tào Roòng, xã Ia Pal - người có uy tín tiêu biểu

Ông Siu Dâu ở làng Tào Roòng, xã Ia Pal - người có uy tín tiêu biểu

04/11/2019

     Trong những năm qua, người có uy tín giữ vị trí, vai trò hết sức to lớn, họ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự của địa phương. Bên cạnh đó họ luôn đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền nhân dân đoàn kết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần không nhỏ để phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Tiêu biểu đó là ông Siu Dâu người có uy tín làng Tào Roòng, xã Ia Pal


Ông Dâu thứ 2 từ phải qua.
     Những năm đầu sau khi lập gia đình, hoàn cảnh gia đình ông gặp nhiều khó khăn, không có đất để tăng gia sản xuất, ông cùng gia đình khai hoang đất để trồng trọt. Hiện nay gia đình ông có 200 trụ tiêu, 600 cây cà phê, 03 sào lúa nước. Hàng năm, trừ chi phí sản xuất gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng, ông đã xây được nhà khang trang và mua sắm được nhiều vật dụng cho gia đình.
    Hưởng ứng cuộc vận động: “Làm thay đổi, nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Không chỉ chịu khó làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị của làng tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cải tạo đất vườn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi và tiết kiệm trong chi tiêu để đầu tư vào sản xuất có hiệu quả. Từ đó, bỏ dần những tập quán lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, biết tự lực vươn lên trong sản xuất và đời sống”. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào DTTS ở làng Tào Roòng, xã IaPal đã vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên là hộ khá, giàu.
     Nhận thức được vai trò quan trọng của người nông dân trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tích cực hưởng ứng phong trào: “Chư Sê chung sức xây dựng nông thôn mới”, ông chủ động tuyên truyền vận động nhân dân trong làng, trong xã hiến gần 1000 m2 đất, góp nhiều ngày công để làm đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Đến xã Ia Pal, đến làng Tào Roong những ngày này, chúng tôi thấy ngỡ ngàng trước những con đường bê tông sạch sẽ, thẳng tít tắp, ngập tràn sắc hoa.
Là người có uy tín của làng Tào Roòng ông luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, thực hiện quy ước, hương ước nông thôn, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Ông Siu Dâu rất quan tâm và tham gia nhiệt tình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Hiện nay, với vai trò là ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, ông đã có ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp. Với uy tín và ảnh hưởng của mình, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp tại làng đã được ông hòa giải thành công đem lại tình làng nghĩa xóm, tránh khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Làng Tào Roòng, xã Ia Pal trong những năm gần đây là một trong những làng đi đầu, gương mẫu trong việc thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”; nhiều năm liền làng được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 
     Nhận xét về ông Siu Dâu, anh Lê Xuân Thống - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Ia Pal cho biết: “Ông Siu Dâu không chỉ hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp ở làng, xã mà với uy tín của mình, ông còn tham gia tuyên truyền, hòa giải thành công  nhiều vụ việc ở các vùng lân cận, góp phần quan trọng để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước vào đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ông thật sự là cầu nối giữa các cơ quan, ban, ngành với đồng bào dân tộc thiểu số, là tai mắt quan trọng trong thế trận an ninh nhân dân và là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Bởi vậy, ông đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương; là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng với nhân dân”.
     Với những cống hiến của bản thân, ông Siu Dâu đã vinh dự được trao tặng bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo.
                                                                                            Phương Lê
                                                                            

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.