CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Đảng bộ huyện Chư Sê quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đảng bộ huyện Chư Sê quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng

23/07/2019

          Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Sê luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Chư Sê đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Lê Đình Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện Chư Sê hiện có 4.121 đảng viên, sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó, có 18 đảng bộ, 34 chi bộ trực thuộc); 222 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị của huyện đã duy trì nghiêm việc sinh hoạt, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, học tập triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đảng các cấp bảo đảm đúng theo thời gian quy định. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thường xuyên cung cấp tài tiệu thông tin nội bộ và duy trì đọc báo Đảng trong sinh hoạt; kịp thời nắm chắc tình hình, định hướng dư luận không để xảy ra diễn biến phức tạp.

          Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai hướng dẫn đảng viên viết bản đăng ký nội dung học tập làm theo. Trong sinh hoạt, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện, từng tập thể, cá nhân tự soi rọi, đối chiếu việc thực hiện các nội dung đã cam kết với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

        Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện đã chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới bảo đảm đạt cả hai yêu cầu về mặt số lượng và chất lượng. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, qua hoạt động thực tế tại từng đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội, từ đó đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện, thử thách, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc tạo nguồn, kết nạp Đảng ở cơ sở được Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 36 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 2.153 học viên; 14 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.123 học viên; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sơ cấp với 259 học viên và 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung với 230 học viên. Trong các chương trình giảng dạy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đều cập nhật những vấn đề mới vào nội dung bài giảng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Khai giảng lớp trung cấp LLCT-HC K86.
      Thời gian tới, Huyện ủy Chư Sê tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác khoa giáo. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tư tưởng với các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.
                                                                             H.A

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.