CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với BCH Đảng bộ xã Ia Hlốp về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các c

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với BCH Đảng bộ xã Ia Hlốp về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23/08/2019

       Sáng ngày 21/08/2019, đồng chí Nguyễn Hồng Hà – TUV, Bí thư Huyện uỷ đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Ia Hlốp về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ, phòng Nội vụ huyện

Ảnh: Đ.C
       Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Ia Hlốp cần thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
       Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.  Đại hội Đảng các cấp sẽ tiến hành 4 nội dung gồm: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
        Về thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020./.
                                                                            Đức Chí

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.