CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

02/07/2020

     Sáng ngày 30/6/2020, Ban pháp chế HĐND huyện do ông Trịnh Công Văn-   Trưởng ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buối giám sát về công tác thẩm định, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, TDP trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến nay. Dự buổi giám sát có đồng chí RơMah H’Bé Nét- Phó chủ tịch TT HĐND huyện và lãnh đạo các phòng ban, chuyên môn của huyện


Toàn cảnh buổi giám sát. Ảnh: Mỹ Đức
     Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Tư pháp huyện báo cáo về tình hình triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng, TDP trên địa bàn huyện Chư sê. Theo đó, việc thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng, TDP  trên địa bàn huyện được cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai và đạt hiệu quả,  cụ thể: Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản như: Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước. Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện hương ước, quy ước. Qua rà soát, hiện có 109 hương ước, quy ước của 126 thôn, làng, TDP trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, 100% các quy ước, hương ước phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội và các phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
     Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đã có những ý kiến góp ý trong tổ chức triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng, TDP trên địa bàn huyện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đồng thời trao đổi các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt hương ước tại các thôn, làng, TDP trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo../.
      Mỹ Đức.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.