CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > CHƯ SÊ HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ

CHƯ SÊ HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025

18/03/2020

     Đảng bộ huyện Chư Sê có 51 tổ chức Đảng trực thuộc, với gần 4.331 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi có Kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025


     Công tác xây dựng văn kiện đại hội: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các ngành làm tốt công tác chuẩn bị ở cấp huyện và chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc chuẩn bị văn kiện cho đại hội cấp mình theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức Đảng làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các chi bộ, Đảng bộ phải bám sát tình hình thực tế ở cấp mình để đánh giá gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng các cấp. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
     Đối với cấp huyện: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X thông qua tại Đại hội (Đây là điểm mới của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII so với Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI) và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tại Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng để bổ sung hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và hiện tại chuẩn bị xong.
Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Chư Pơng và chi bộ Mặt trận-các đoàn thể huyện tổ chức đại hội điểm; Đảng bộ xã Ayun và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Các tổ chức Đảng được chọn đại hội điểm, thí điểm đã hoàn thành trong tháng 01-2020; đại hội các tổ chức Đảng cơ sở còn lại hoàn thành trước ngày 12/3/2020.
     Về công tác nhân sự: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 và các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự của cấp ủy; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc đại hội; hướng dẫn làm tốt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới cấp cơ sở và cấp huyện theo quy trình 05 bước theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
     Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, thì huyện Chư Sê là địa phương được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh nên mọi công tác chuẩn bị cho đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo Tiểu ban nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban phục vụ Đại hội hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.
     Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn tham dự và chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Đến nay, có 51/51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; kết quả bầu cử đảm bảo đề án của đại hội. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội cấp cơ sở thành công, góp phần cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.
                                    Nguyễn Công Thuần
                                   Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.