CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/03/2020

     Ngày 04/3/2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025


     Được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 2018, theo quyết  định số 618-QĐ/HU của Ban thường vụ Huyện uỷ Chư Sê. Qua hơn 01 năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, mà trực tiếp là Thường trực Huyện ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Chi bộ lãnh đạo cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hoạt động hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai tích cực, ngày càng có sức lan tỏa trên địa bàn huyện; chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, những thông tin xấu, độc xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định về tư tưởng, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đảm bảo kế hoạch; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên.  
      Chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; thực hiện hiệu quả các chuyên đề đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2019, Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
     Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trên địa bàn huyện. Đại hội đã thống nhất phấn đấu mục tiêu nhiệm kỳ tới, tiêu biểu như:  hàng năm xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên được học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của các cấp ủy Đảng, nói, viết và làm đúng chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cử đảng viên học các lớp lý luận chính trị đạt 100% chỉ tiêu được giao; Trong nhiệm kỳ kết nạp 01 đảng viên; 100% đảng viên không vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Hàng năm tổ chức Công đoàn đạt vững mạnh toàn diện.
     Trên tinh thần tập trung dân chủ, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ và 01 Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội điểm Đảng bộ huyện.
                                                                                      Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.