CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Chư Sê: Hội nghị BCH tham gia góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lầ

Chư Sê: Hội nghị BCH tham gia góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

09/03/2020

     Chiều ngày 5/3/2020, BCH Đảng bộ huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Hồng Linh-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đồng chủ trì hội nghị


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HV
     Tại hội nghị các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua tổng hợp các báo cáo tham gia góp ý của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện, hầu hết các ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh và cho rằng quá trình chuẩn bị văn kiện có bố cục hợp lý, trình bày chặt chẽ, logic, nội dung rõ ràng, chi tiết, đầy đủ, số liệu chứng minh thuyết phục và mang tính khái quát cao. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu bật những thành tựu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Báo cáo đã nêu rõ những khuyết điểm, yếu kém; phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên có 08 lượt ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung: Xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động triển khai ngày càng đi vào cuộc sống; công tác giám sát, phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; về tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,8%/năm là chưa phù hợp cần nâng lên 1%. GRDP bình quân đầu người đạt 90,6 - 94,7 triệu đồng/người/năm là quá cao cần điều chỉnh; về giáo dục & đào tạo “tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh sinh viên, bảo đảm an toàn trường học. Đẩy mạ