CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Công tác Mặt trận trong Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 201

Công tác Mặt trận trong Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021

05/05/2016

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, những ngày này, cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện các bước tiến hành bầu cử, huyện Chư Sê đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tạo không khí sôi nổi và phấn khởi để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thấy được vai trò và trách nhiệm khi cầm lá phiếu lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân.

Ngay khi có Chỉ thị số  51-CT/TW  ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Chư Sê đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc 15 xã, thị trấn với các nội dung: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, Nghị quyết liên tịch số 11/2016 Hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; nhằm giúp cho các đồng chí là cán bộ, công chức trực tiếp liên quan đến công tác bầu cử của huyện và các xã, thị trấn kịp thời nắm vững những nội dung cơ bản về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như các thông tư, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện.
Đối với cấp huyện, ngày 16/2/2016, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Hội nghị đã thống nhất số lượng người ứng cử là 67 vị để bầu ra 40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 16/3/2016, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện Chư Sê có 67 hồ sơ đại biểu hội đồng nhân dân huyện.
Sau khi danh sách sơ bộ những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa IX được thông qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tiếp tục hướng dẫn cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhândaan xã, thị trấn để thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Tại Hội nghị, các cử tri đã được nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, thị trấn thông qua một số điều cần biết về luật bầu cử, thông qua các tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên để các cử tri nắm được và có ý kiến nhận xét. Tham gia góp ý tại hội nghị, các  cử tri khẳng định các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 đều là những công dân tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức đã phân công tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cử tri cũng đồng tình, nhất trí về trình độ, phẩm chất, năng lực của các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia  ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ngày 15/4/2016, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị đã thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 67 người. Trong đó: người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, có độ tuổi dưới 35 tuổi là 29 người, chiếm tỷ lệ 43,28%; Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là nữ: 26 người, chiếm tỷ lệ 38,80%; Người ứng cử ngoài Đảng là 14 người, chiếm tỷ lệ 20,89%; Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu tái cử là 14 người, chiếm tỷ lệ 20,89%, Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là dân tộc thiểu số: 15 người, chiếm tỷ lệ 22,39%
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân, cũng như bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các cử tri, bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai đối với những người ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử để những người tham gia ứng cử có thể vận động tranh cử. Bắt đầu từ ngày 27/4/2016 Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, những người ứng cử tiến hành các hoạt động vận động tranh cử. Chậm nhất đến 7h00’ ngày 21/5/2016 kết thúc thời gian vận động bầu cử.
Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền đảm bảo 100% cử tri của huyện đi bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã, thị trấn, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                 Ban Biên tập Bản tin nội bộ huyện
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.