CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Công tác phát triển Đảng viên mới trong các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê hiện

Công tác phát triển Đảng viên mới trong các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê hiện nay

19/01/2021

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi phát triển Đảng là công việc quan trọng,  thường xuyên của công  tác xây dựng Đảng. Người khẳng định Đảng “cũng ở trong xã hội”, Đảng là một cơ thể  sống, tồn tại và phát  triển theo quy luật  khách quan, có hấp  thụ, có đào thải,  “Nếu Đảng  ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như  ngày nay”.


Hội nghị BCH Đảng hộ huyện lần thứ 3, khoá X (mở rộng). Ảnh: Vi Toản
      Người chỉ rõ tính tất  yếu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ  vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận  trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”, phát triển Đảng là “coi trọng chất  lượng”. Theo đó, Người đã chỉ ra những tiêu chuẩn cơ bản đối với người đảng viên làm căn cứ để thu nạp những quần chúng tốt vào Đảng. Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp, Người căn dặn các tổ chức Đảng  phải đặc biệt quan tâm đến sự giác  ngộ, lòng trung thành, thái độ trách  nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng.
      Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Sê luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nhất là trong các tổ chức chính trị xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Nhờ vậy công tác phát triển đảng viên của các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Đảng bộ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận cả về chất và lượng.
      Tính đến nay, toàn huyện có 4.517 đảng viên (trong đó: 1261 Đảng viên là người DTTS; đảng viên nữ có 1521 đồng chí; 1079 đảng viên là đoàn viên, thanh niên, 75 đảng viên tôn giáo; 126/126 thôn, làng, tổ dân phố đã có tổ chức đảng; 124/126 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có đủ đảng viên tại chỗ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 1.454 đảng viên, tăng 1,21% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ kết nạp đảng hàng năm đạt 8,71%. Qua đó có thể thấy rõ số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng tăng. Đặc biệt là đảng viên nữ, dân tộc, tôn giáo, đoàn viên có trình độ văn hoá, chính trị ngày được nâng lên đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Đảng, đã góp phần quan trọng xây dựng chi bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao .
 

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới tại TTBDCT huyện. Ảnh: VT
     Chỉ tính riêng đối với tổ chức Đoàn, hiện nay  toàn huyện có hơn 6.000 đoàn viên Thanh niên. Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê xác định, muốn phát triển được đảng viên từ đoàn viên ưu tú, tất yếu phải làm tốt công tác tạo nguồn. Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. Theo đó, công tác tuyên truyền đã được Huyện ủy chú trọng, giao cho cấp ủy cơ sở và Huyện đoàn thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thông qua các hình thức như: Học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cử tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khuyến khích tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng ngay tại cơ sở để học viên giảm sự đi lại; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được đi học thêm văn hóa, nâng cao trình độ chính trị; tổ chức các buổi tọa đàm, nghe báo cáo chuyên đề, gặp gỡ đối thoại với những gương điển hình tiên tiến… cho đoàn viên thanh niên viết bài thu hoạch với các nội dung đã được bồi dưỡng;…
      Tiếp đó, huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả, tạo môi trường cho đoàn thanh niên hoạt động, giao cho đoàn thanh niên thực hiện những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nhận thức, nguyện vọng qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và hoạt động công tác xã hội; phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ để phát hiện những nhân tố tích cực, tiên tiến, thực sự xứng đáng để giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp.
     Năm 2020, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã giới thiệu 335 đoàn viên ưu tú và kết nạp được 117 đảng viên. Bên cạnh đó các tổ chức đoàn đã lựa chon những người có năng lực, nhiệt huyết nhất là đảng viên để giới thiệu cho cấp uỷ bố trí đảm nhiệm chức danh bí thư chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở. Nhờ vậy nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức đoàn thanh niên đã giới thiệu gần 1000 đoàn viên ưu tú và kết nạp được hơn 500 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.
      Song song với việc phát triển đảng viên ở tổ chức đoàn thanh niên; Các tổ chức Hội thường xuyên bán sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ về công tác phát triển đảng viên, từ đó đề ra kế hoạch phát phát triển đảng viên trong các tổ chức của mình. Hiện nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có tổng số hội viên lên đến 20.052 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Do vậy, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ chi hội là đảng viên, tạo điều kiện để chị em có khả năng, nhiệt tình với công tác hội có điều kiện phát triển và hoàn thiện chính bản thân, từ đó động viên khuyến khích hội viên phụ nữ tích cực phấn đấu để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của. Đến nay toàn huyện đã có 70/126 chi hội thôn làng có chi hội trưởng là Đảng viên; 1.521 hội viên phụ nữ là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2020, các cấp Hội  đã giới thiệu 53 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng, có 36 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
      Có được kết quả trên là nhờ hàng năm các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động khảo sát xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; ban hành Nghị quyết đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ. Cùng với đó công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú cũng được các cấp uỷ quan tâm chú trọng tạo điều kiện cho đảng cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng và tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị như: lớp sơ cấp, Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện….
     Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ kết nạp 1.000 đảng viên, đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết tâm của BCH Đảng bộ huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
     Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong các tổ chức chính trị xã hội nói riêng, trước hết các tổ chức Đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo và chỉ tiêu Nghị quyết của BCH đảng bộ huyện về phát triển Đảng viên “Coi trọng chất lượng và không chạy theo số lượng”. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên để giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú nhất để kết nạp, nhằm bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, QPAN mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ huyện Chư Sê đã đề ra./.
                                                                                                                Vi Văn Toản

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.