CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Dấu ấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Sê

Dấu ấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Sê

30/12/2020

     Những năm gần đây, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ghi nhận những đổi thay tích cực, toàn diện. Trong sự khởi sắc đó, có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ của đội ngũ những người có uy tín. Phát huy tính gương mẫu, nói đi đôi với làm của người “thủ lĩnh”, họ là ngọn cờ đầu trong việc vận động đồng bào tích cực xóa đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
    Chư Sê là một huyện có đông dân tộc cùng sinh sống với 17 dân tộc anh em, dân số trên địa bàn huyện trên 30.026 hộ; Trong đó: Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số là: 12.847 hộ, chiếm tỷ lệ 43%. Trong đó dân tộc Jrai: 10.216 hộ, 51934 khẩu; BaNar: 2.326 hộ, 9.648 khẩu; còn lại là các dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Mường, Dao, Hoa, Xê Đăng, Sán Chay, Khơ Me, Ê đê, H’Rê, Ngái, tạo nên sự đa dạng phong phú văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn


Đồng chí Đinh Thị Thông – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện trao khen thưởng cho người uy tín tiêu biểu tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Sê năm 2020. ảnh Mỹ Đức
      Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành liên quan, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ 80 người có uy tín người trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong công tác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở thôn, làng mình sinh sống.
 
     Không chỉ tiên phong trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những người có uy tín còn được bà con ví như “người hùng” trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo với việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nâng cao thu nhập. Ông Rah Lan Jớp -  người uy tín làng Pan xã Dun, ngoài phát triển kinh tế như trồng lúa nước, cà phê, nuôi bò, thu nhập đạt trên 140 triệu đồng/năm, ông còn giúp 5 nhân công có việc làm thường xuyên. Ở xã Ayun có ông Đinh Jil ở làng Amil đã tăng gia sản xuất 1ha lúa, 5 sào mì, nuôi 12 con dê, nâng cao kinh tế gia đình; ông Kpă Đinh ở làng Pang, ông Siu A Nhe làng Yon Tôk xã Ia Glai hàng năm thu nhập trên 150 triệu đồng;  Ông Rơ Mah Síp làng Sur A xã Ia Ko có trên 1,6ha cà phê, 500 trụ tiêu, 8 sào lúa, 2 ha mì, 2 ha điều, nuôi 19 con dê và 8 con bò, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm...
      Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp ủy, chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ, như: Bí thư chi bộ, thôn trưởng, già làng, Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, với vốn hiểu biết phong phú về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình các già làng, người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập thông qua việc vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, gia đình khuyến học, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.
     Bên cạnh đó, người có uy tín trên địa bàn huyện đã đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc như các lễ hội mừng lúa mới, lễ hội Pơ thi, lễ hội Cồng chiêng tại làng Greo Sek xã Dun; làng Hăng Ring thị trấn Chư Sê, làng Ó xã Kông Htok.... Vai trò của những người có uy tín đã trở thành một trong những mẫu chốt thành công của công cuộc vận động xây dựng quê hương đất nước, xây dựng thôn, làng văn minh xanh sạch đẹp, xây dựng lớp mẫu giáo, đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng... Người uy tín là những hộ luôn gương mẫu trong các phong trào của làng, vận động các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, ăn chín, uống sôi, vận động bà con làm kinh tế, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, bố trí vật nuôi phù hợp để đưa năng suất cây trồng vật nuôi, tăng năng suất giá trị cao để xoá đói giảm nghèo, tăng hộ khá, hộ có thu nhập cao và tiến tới giảm hộ nghèo.
     Với trách nhiệm của mình, người có uy tín cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi sai trái nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, vận động mọi người cùng tham gia có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
                                                                                                Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.