CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Chư Sê

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Chư Sê

03/08/2020

     Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Chư Sê đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện


Đồng chí Lê Đình Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Phát huy những kết quả đạt được của Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập theo gương Bác. Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện đã diễn ra nghiêm túc, thường xuyên và đạt những kết quả khả quan, thể hiện qua nhiều mặt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị được các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị có sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với tỷ lệ cao. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua 04 năm, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện đạt được hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, phong phú hơn về nội dung. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể và hoàn thiện phong cách của cán bộ, đảng viên.
     Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Chư Sê là cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được giải đáp, giải quyết thỏa đáng đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.
     Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong năm 2019, Huyện Chư Sê đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 15/15 Đảng bộ xã, thị trấn tổ chức Hội thi, chọn cử các đội thi xuất sắc tham gia Hội thi cấp huyện. Tham gia Hội thi cấp huyện có hơn 300 thí sinh thuộc 36 đội thi đến từ 47/52 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Hội thi đã đạt được những thành công rất tốt đẹp, có sức lan tỏa rộng khắp không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn trong các tầng lớp Nhân dân, điều này nói lên rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một yêu cầu, một tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của Nhân dân. Bên cạnh đó, năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phối hợp Liên đoàn lao động huyện tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động tham gia. Thông qua cuộc thi là dịp mỗi đoàn viên hiểu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Từ đó ra sức phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của huyện; trong đó có rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”..., nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần quan trọng để huyện Chư Sê hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra.
     Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 39 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Sê luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Các chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, được huyện cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, đề án trọng tâm hướng về cơ sở. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững...  Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Chư Sê trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh.
Từ học và làm theo Bác, trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh,”, “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh làm theo gương Bác”,“Ngày vì người nghèo”, “Phụ nữ Chư Sê với hũ gạo tiết kiệm của Bác”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. Bên cạnh đó, đã có nhiều tập thể, đơn vị đã gắn nội dung Chỉ thị 05-CT/TW với việc vận động nhân dân ủng hộ, hiến đất, tài sản hoa màu để làm đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư. Nhiều tấm gương là các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhiều gương điển hình là đảng viên gương mẫu, đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...Ðặc biệt, tại các địa phương, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, giúp người dân dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo mới khởi sắc cho vùng nông thôn. 
Nhằm để động viên kịp thời và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị huyện Chư Sê đã khen thưởng cho 18 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời có 03 tập thể và 04 cá nhân khen cấp tỉnh, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
     Trong thời gian tới huyện Chư Sê sẽ  tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, để việc học và làm theo Bác ngày càng vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận  và các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó, góp phần không nhỏ vào chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                                                                             Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.