CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hội đồng nhân dân thị trấn Chư Sê: kỳ họp thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ (2011 – 2016).

Hội đồng nhân dân thị trấn Chư Sê: kỳ họp thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ (2011 – 2016).

03/08/2015

Ngày 30 /7/2015, HĐND thị trấn Chư Sê đã tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ (2011 – 2016) nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, đề ra phương phướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ thị trấn về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2015, tuy gặp nhiều yếu tố bất lợi tác động đến tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội nên đã được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt 395,76 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp đạt 59,2%, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đạt 48,27% so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt hơn 5 tỷ đồng. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng 180,7 ha, chăn nuôi được chú trọng và không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn thị trấn. Các hoạt động văn hóa, xã hội được đẩy mạnh, sôi nổi đều khắp; chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đảm bảo đúng luật định, các vấn đề bức xúc được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững. Hoạt động của HĐND, tổ đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới, việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện theo đúng quy trình. Song song với đó, HĐND thị trấn còn phối hợp với UBND, UBMTTQ thị trấn tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.
Tại kỳ họp lần này HĐND thị trấn Chư Sê đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận, đại diện các cơ quan liên quan, UBND thị trấn trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp. Theo đó nhiều nội dung đã được phân tích, làm rõ trước cử tri. Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ tình xin phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2014; điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015…Các đại biểu HĐND thị trấn cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thị trấn khóa V, nhiệm kỳ (2011 – 2016). Đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015./.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.