CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hội nghị đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ C

Hội nghị đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

15/12/2016

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Ngày 13/12/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Kế hoạch số 27-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Tại Hội nghị các đồng chí đã được nghe các vấn đề cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
                                                          Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.