CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hội nghị cán bộ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện học tập Nghị

Hội nghị cán bộ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

08/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Trong 03 ngày (từ ngày 08-10/02/2016) Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 03 lớp học tập, quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng dành cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Hội nghị sẽ được nghe và xem đĩa các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy trình bày các nội dung: Nghị quyết số 04-NQ/TW, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW, về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09-KL/TW, về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán  ngân sách nhà nước năm 2017.
Để đánh giá chất lượng việc học tập, nhận thức của người học đối với những nội dung của nghị quyết cũng như năng lực vận dụng nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Sau khi kết thúc Hội nghị, các đồng chí tham gia sẽ viết bài thu hoạch về những chuyên đề đã được quán triệt, triển khai nộp cấp ủy để theo dõi.
                                                                             Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.