CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trao đổi xây dựng văn kiện

Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trao đổi xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

04/10/2019

     Sáng ngày 03/10/2019, tại Hội trường 17/8, Huyện ủy Chư Sê đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 35 –CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị,
trao đổi xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
     Tại hội nghi, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Hồng Hà-TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 248 –KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TW; đồng chí Hồ Duy Trung-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Kế hoạch số 120 –KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị  về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     Thông qua hội nghị này, cán bộ chủ chốt toàn huyện đã nắm được những nội dung cơ bản và thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Các tổ chức cơ sở đảng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện đại hội một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra.       
     Chiều cùng ngày, Văn phòng huyện ủy cũng đã tổ chức Hội nghị trao đổi xây dựng Văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp và hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2019. Tại hội nghị, Lãnh đạo văn phòng Huyện ủy thông tin một số quan điểm, chủ trương, định hướng xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trao đổi viết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, nghị quyết đại hội và chương trình hành động của đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quy định số 3989 –QĐ/VPTW, ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức Đại hội đảng các cấp. Phương pháp tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo Văn kiện của cấp ủy cấp trên và trao đổi một số vấn đề về thể thức văn bản đại hội.
                                                     Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.