CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê: mở lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên, CC VC năm 2019

Huyện Chư Sê: mở lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên, CC VC năm 2019

26/04/2019

Ngày 24/4/2019 phòng Nội vụ huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 40 học viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là Cán bộ, công chức các xã, thị trấn, lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Đặc biệt chú trọng đối tương cán bộ, công chức các xã đã được công nhận và đang thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Học viên tham gia học tập lớp Sơ cấp LLCT (Ảnh: Vi Toản)
Thông qua chương trình đào tạo giúp người học hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó giúp người học vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Lớp sơ cấp lý luận chính trị được diễn ra trong 1 tháng, Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để người học tiếp tục theo học các chương trình cao hơn./.
Vi Toản

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.