CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đả

Huyện Chư Sê tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

08/09/2020

     Xác định việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Trong những năm qua huyện Chư Sê đã tích cực triển khai hiệu quả công tác biên soạn, tuyền truyền, giáo dục Lịch sử Đảng. Năm 2011, huyện Chư Sê đã ban hành Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Sê, giai đoạn 1945 - 2010; năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch trong nhiệm kỳ tiến hành viết Lịch sử Đảng bộ xã Ia Blang, Đảng bộ thị trấn Chư Sê; kết quả xã Ia Blang tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Ia Blang (1945-2015) phát hành năm 2018 và đang hoàn thiện các thủ tục ban hành cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chư Sê trong năm 2020, hoàn thành Kế hoạch đề ra. Đến nay huyện đã có 02/15 xã, thị trấn hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ địa phương


Thị trấn Chư Sê tổ chức Hội thảo Cuốn Lịch sử anh hùng cách mạng Thị trấn Chư Sê
     Các cuốn lịch sử sau khi phát hành đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân đón đọc, góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện. Đây là những tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện.
 
 
Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Ia Blang
     Cùng với nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được huyện Chư Sê xác định là một trong những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tuyên truyền lồng ghép các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các lớp dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới.... Cùng với đó, trong các hội nghị giao ban với đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn thông tin, định hướng để đội ngũ này tăng cường công tác tuyên truyền lịch sử cách mạng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tổng phụ trách đội, đặc biệt là giáo viên dạy bộ môn Lịch sử, Giáo dục công dân về lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng của huyện, tỉnh. Nhiều trường học đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh bằng nhiều hình ảnh trực quan sinh động, đi thực tế, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn và tự hào về những trang sử vẻ vang của quê hương.
     Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện sẽ tiến hành biên soạn Lịch sử Đảng bộ 02 xã trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng, nhất là các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương. Làm tốt công tác giáo dục lịch sử Đảng, nhất là đối với thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử của thế hệ cha anh, đồng thời ý thức được tinh thần trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và bảo vệ, phát huy giá trị của các di sản của bao thế hệ đi trước để lại.
                                                                             Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.