CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện ủy Chư Sê: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 19, ngày 06/07/2016 của BTV tỉnh ủ

Huyện ủy Chư Sê: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 19, ngày 06/07/2016 của BTV tỉnh ủy

04/06/2019

Chiều ngày 28/05/2019, tại hội trường 17/8, Huyện ủy Chư Sê đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 19, ngày 06/07/2016 của BTV Tỉnh ủy về ban hành qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ảnh: Đức Chí
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình số 19, ngày 06/07/2016 của BTV tỉnh ủy về ban hành qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng đầy đủ và sâu sức hơn, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân được nâng cao. Công tác vận động quần chúng của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ. Tình trạng quan liêu, cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức được khắc phục. Công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, ngày càng có hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức, bộ máy dân vận từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố về số lượng và nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả vai trò cơ quan tham mưu cho cấp ủy trong công tác dân vận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên tinh thần chia sẻ và trao đổi, hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận của các đơn vị; UBND huyện tham luận về công tác dân vận chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý của nhà nước, sửả đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai; UBMTTQ huyện trao đổi về vấn đề tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, quyền làm chủ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Công an huyện tham luận về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”…
Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định Công tác dân vận của hệ thống chính trị là hết sức quan trọng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian đến các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình này nhằm nâng cao nhận thức của Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác dân vận. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong triển khai thực hiện công tác dân vận hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đối với các cơ quan, ban ngành, nâng cao chất lượng trong việc tham mưu, đề xuất với BTV Huyện ủy về triển khai công tác dân vận, thực hiện tốt công tác dân vận Chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.
                                                                  Đức Chí

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.