CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2016, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2016, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

02/12/2016

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Là năm tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi các sự kiện chính trị, đồng tình ủng hộ những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Trong huyện, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng và có bước phát triển khá, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; đời sống nhân dân được cải thiện…đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân huyện nhà đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

 Bên cạnh những thuận lợi, tác động tích cực, vẫn còn nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn, lo lắng như: sản xuất nông nghiệp bất lợi do thời tiết, giá cả nông sản như cao su, mỳ, bí đỏ…xuống thấp, không ổn định; dịch bệnh trên cây hồ tiêu, gia súc, gia cầm…phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng …khiến nông dân không an tâm sản xuất. Vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường  vẫn còn nhiều bất cập chưa được xử lý tốt. Vấn đề đổi mới trong giáo dục nhất là các kỳ thi quan trọng của quốc gia, an ninh học đường, vấn đề dạy thêm học thêm, vấn đề khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, y đức của một số y bác sỹ…vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Tình hình an ninh nông thôn, tai tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, trộm cắp, cướp giật, ma túy, lừa đảo …gia tăng; hoạt động của bọn FULRO lưu vong móc nối ở một số làng trọng điểm đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo người vượt biên sang Campuchia, Thái Lan.
Trước những thuận lợi và khó khăn nói trên tâm trạng phấn khởi, lo lắng đan xen trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngành tuyên giáo của huyện đã bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên, tích cực chủ động, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp lãnh đạo, ổn định tình hình tư tưởng, chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo huyện nhà trong năm 2016 phản ánh nhận thức của cấp ủy, chính quyền về công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở được nâng lên.
          Công tác giáo dục lý luận chính trị được đặt biệt chú trọng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương của Đảng kịp thời, đúng kế hoạch; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 38 lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn huyện với hơn 6.000 lượt người tham gia. Đồng thời, tích cực tham mưu giúp cấp ủy kiện toàn, nâng cao đội ngũ giảng viên kiêm chức; công tác tổ chức, quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…
Công tác tuyên truyền đã chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, chủ động, có nhiều cố gắng và đổi mới trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, công tác tuyên truyền tập trung nhiều hình thức phong và chủ đề như: tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp…bằng Pa nô, áp phích, lồng ghép qua hội họp thôn, làng, tổ dân phố. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền biển, đảo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến luợc của biển nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm  đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, cực đoan lợi dụng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ để tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống phá làm ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Kịp thời định hướng nội dung công tác tuyên truyền cho cơ sở, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động.
 Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được chú trọng. Phối hợp với ngành Giáo dục kịp thời tổ chức triển khai đợt sinh hoạt tư tưởng - chính trị; bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường trong ngành Giáo dục. Tham mưu Ban Thường vụ tổ chức thành công giải Hội thao Mừng đảng - Mừng xuân lần thứ 19 năm 2016, tạo được phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Duy trì Hội nghị giao ban Công tác tư tưởng - văn hoá xã hội huyện đúng định kỳ hàng quý và biên tập bản tin nội bộ có hiệu quả.
Công tác biên soạn lịch sử Đảng được đặc biệt chú trọng quan tâm nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống quê hương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban Biên soạn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Ia Blang, giai đoạn 1945-2015 từ năm 2016 đến tháng 2/2018.
 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII của Đảng, đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông tri 04-TT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong năm 2015 và 07 tập thể, 09 cá nhân có thành tích trong 05 năm (2011-2015).
Phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm,  năm 2017 ngành tuyên giáo cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, thường xuyên tuyên truyền và giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường phối hợp các lực lượng làm công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu, quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhất là “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.
Hai là, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các kết luận Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) mang lại hiệu quả sát thực.
Ba là, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân điển hình làm theo gương Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động của ban tuyên giáo xã, thị trấn đồng thời tiến hành kiểm tra các TCCS đảng trực thuộc về xây dựng Kế hoạch và Chương trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là, triển khai hiệu quả việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, nhằm tăng cường thông tin, định hướng dư luận xã hội; định hướng các ngành trong khối khoa giáo hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các báo cáo sơ, tổng kết Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện đồng thời xây dựng chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác Khoa giáo.
Năm là, tổ chức triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Ia Blang đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lồng ghép nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, đồng thời mở lớp tập huấn công tác tuyên truyền  miệng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.
Sáu là, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện để cử đi tham gia thao giảng ở tỉnh theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Mai Văn Thiên- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.