CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XVIII năm 2020

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XVIII năm 2020

28/07/2020

     Chiều ngày 27/7/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XVIII  năm 2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Mai Văn Thiên – UVBTV Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Toàn cảnh lớp khai giảng. Ảnh: Sương Nguyễn
     Tham gia khóa học lần này có 78 học viên là cán bộ, công chức và cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thị trấn và các thôn làng, tổ dân phố. Trong thời gian 01 tháng, học viên được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề về Chủ Nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...Ngoài ra học viên được nghe tình hình thời sự trong và ngoài nước. Sau phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn ôn tập gắn với đi nghiên cứu thực tế.
     Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, giúp học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị.
Sương Nguyễn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.