CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào

Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

26/04/2019

Tháng 7/2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động:“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê đã ban hành kế hoạch  triển khai cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” để phát động và hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng hướng; đồng thời lồng ghép các tiêu chí của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai 5 nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. 
Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của huyện Chư Sê thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện. Cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nhẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê, cho biết: “việc quan trọng nhất của cuộc vận động: Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là  hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát hộ nghèo và tìm ra nguyên nhân nghèo để có giải pháp giúp đỡ bà con thoát nghèo bền vững. Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận độngchúng tôi đã huy động và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cải tạo đất vườn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi và tiết kiệm trong chi tiêu để đầu tư vào sản xuất có hiệu quả”.
  Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã chọn 02 khu dân cư là làng Klah Bui và làng Klah Nhân của xã Albă để làm điểm triển khai Cuộc vận động:“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã Albă tiến hành khảo sát toàn diện 118 hộ nghèo/164 hộ của hai làng với các tiêu chí về: nhà ở, đất sản xuất, đời sống, văn hoá, y tế, giáo dục, chăn nuôi, phương tiện sản xuất, tập quán sinh hoạt, thu nhập kinh tế của các hộ gia đình để tìm ra nguyên nhân và phân loại từng hộ nghèo. Qua khảo sát đã nắm được tình hình chung của hai làng, tìm ra nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, từ đó có những giải pháp giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Kỹ thuật hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số kỹ thuật đôn dây tiêu lươn
 
Năm 2017, Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức tham quan học tập mô hình: “cải tạo vườn tạp, chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, quy hoạch đường làng” tại xã Bar Măih cho cán bộ và nhân dân ở xã Ayun. Năm 2018 chọn 2 mô hình điểm tại xã Ayun và xã H’Bông để triển khai việc quy hoạch chuồng trại chăn nuôi gắn với cải tạo vườn tạp. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Đài Truyền thanh - truyền hình huyện thực hiện 6 phóng sự tại các xã Al Bă, Ia Glai, xã Dun, Ia Pal, Ia Blang, Ia Tiêm về cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động:“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” để tuyên truyền góp phần đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 9 xã được công nhận nông thôn mới ( Xã Ia Pal, Ia Glai, Ia Hlốp, xã Dun, Ia Blang, Al bá, Chư Pơng, Ia Tiêm, Bờ Ngoong).
 
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê trao con bò vàng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
 
Hầu hết các xã, thị trấn của huyện Chư Sê đều có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Xác định cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của cuộc vận động đến từng người dân, từng hộ gia đình; giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, hiện nay, trên địa bàn huyện có những hộ đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở quầy hàng tạp hóa, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, trồng hồ tiêu, cà phê xen cây ăn trái… đều  phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Nhẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê cho biết thêm: “Chúng tôi đã lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các chương trình an sinh xã hội; vận động, hướng dẫn hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần những tập quán lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, biết tự lực vươn lên trong sản xuất và đời sống”. Nhờ thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều hộ đồng bào DTTS ở huyện Chư Sê đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều làng thực hiện tốt nếp sống văn minh, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Nhiều hộ gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện và năng lực của gia đình. Đến nay, không chỉ có hàng trăm hộ thoát nghèo mà còn vươn lên là hộ khá, giàu. Tiêu biểu như gia đình ông Siu A Nhe ở làng Tok xã Ia Glai là hộ tiêu biểu thực hiện cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” . Ông đã giúp 5 hộ trong làng vay với số tiền 75 triệu đồng không tính lãi; hỗ trợ giống cà phê cho 7 hộ với 450 cây cà phê. Tổng thu nhập của gia đình ông sau khi đã trừ chi phí đạt gần 350 triệu đồng/năm. Ở làng Phăm Kleo xã Bar Măih có hộ ông Siu Hnơih là người tiên phong trong việc vận động các hộ gia đình cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế. Gia đình ông hiện có 600 trụ tiêu kinh doanh, 1.300 cây cà phê, 4 sào lúa nước, 8 con bò. Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu được trên 200 triệu đồng. Ở làng Hố Bi xã Chư Pơng có hộ ông Rơ Mah Dêl là người tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong làng không nghe lời kích động của kẻ xấu; thực hiện tốt vệ sinh đường làng ngõ xóm, tích cực xây dựng nông thôn mới đồng thời là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh với trên 1.500 cây cà phê kinh doanh, 200 trụ tiêu, 10 con bò, trừ chi sản xuất phí hàng năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng.  Ở làng Sur A xã IaKo có hộ ông Rơ Mah Síp là người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Gia đình ông có 1,6 ha cà phê kinh doanh, 700 trụ tiêu, 4 sào lúa nước, 01 ha mỳ, 01 ha điều, 08 con bò, 24 con dê. Tổng thu nhập hàng năm gia đình ông thu được trên 300 triệu đồng…
Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Chư Sê đã lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế  - xã hội nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hàng năm giảm từ  3 đến 4%. Đến cuối năm 2018 trên địa bàn huyện còn 2.431 hộ nghèo chiếm tỷ lệ  8,75%. Trong đó hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số là 2.206 hộ, chiếm 90,74% số hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/người/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt kết quả đáng khích lệ trên nhiều mặt.
Cuộc vận động:“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Chư Sê thực sự  đã tác động đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác của Mặt trận các cấp ở huyện Chư Sê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Đến nay, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trên địa bàn huyện.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Chư Sê trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo, kết quả của Cuộc vận động mang lại góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 
Phương Lê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.