CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Qui định về học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí đào tạo trình độ cao đẳng,

Qui định về học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các trường công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021

22/07/2020

     HĐND tỉnh Gia Lai kỳ họp thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa ban hành Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND, ngày 09-07-2020, quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021


Ảnh: Rmah H’ Bé Nét
     Cụ thể, học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông của tỉnh năm học 2020-2021 như sau: Đối với cơ sở giáo dục mầm non học 01 buổi/ngày ở các khu vực 1,2,3 là: 37.000, 20.000 và 11.000 đồng/tháng/trẻ. Đối với cơ sở giáo dục mầm non học 02 buổi/ngày ở các khu vực 1,2,3 là: 50.000, 27.000 và 15.000 đồng/tháng/trẻ. Đối với các lớp 6 và 7 cấp THCS ở các khu vực 1,2,3 là: 32.000. 17.000 và 9.000 đồng/tháng/học sinh. Đối với các lớp 8 và 9 cấp THCS ở các khu vực 1,2,3 là: 37.000. 20.000 và 11.000 đồng/tháng/học sinh. Đối với cấp THPT ở các khu vực 1,2,3 là: 50.000, 27.000 và 15.000 đồng/tháng/học sinh.
Rmah H’ Bé Nét

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.