CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Ý Đảng, lòng dân trong xây dựng Nông thôn mới tại xã IaBlang.

Ý Đảng, lòng dân trong xây dựng Nông thôn mới tại xã IaBlang.

07/06/2019

Là một trong những xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, xã Ia Blang là điển hình của huyện trong việc phát huy tinh thần, truyền thống anh hùng cách mạng và sức mạnh đoàn kết trên quê hương trong công cuộc đổi mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Blang luôn nỗ lực thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong quá trình xây dựng NTM, xã IaBlang đã huy động nhân dân đóng góp được trên 15 tỷ đồng, cụ thể nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại địa bàn dân cư… Đến nay, 13/13 thôn, làng đều có nhà sinh hoạt cộng đồng; cứng hóa, bê tông hóa mở rộng hơn 20 km đường trục xã, đường làng, ngõ xóm; một số tiêu chí như: giao thông, trường học, nhà ở dân cư đạt cao và vượt so với bộ tiêu chí quốc gia; thu nhập bình quân năm 2018 đạt 35,2 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng NTM gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” mà điểm sáng từ cách làm tại Ia Blang là phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Mọi quy hoạch, đầu tư xây dựng đều được niêm yết công khai. Chính vì vậy, các công trình đầu tư xây dựng nhân dân đều được tham gia và vào cuộc một cách tích cực. Kinh tế phát triển, xã Ia Blang chú trọng tới việc xây dựng nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, làng văn hóa và gia đình văn hóa… đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đến nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong quá trình xây dựng NTM.

Ông Liễng cùng cán bộ xã phấn khởi khi có đường GTNT mới.  Ảnh: Vũ Cúc
 
Một góc xã IaBlang.  Ảnh: AS
Ông Nguyễn Liễng - Thôn 2, xã IaBlang cho biết: “Nhận được sự tuyên truyền tích cực từ chính quyền địa phương, thấy được ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng NTM nên người dân chúng tôi đều nhất trí cao, cùng tự nguyện góp công góp của để xây dựng thôn làng ngày càng văn minh, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân chúng tôi mà còn đối với cả con cháu sau này”.
Diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, hệ thống điện, đường, trường, trạm được xây dựng và hoàn thiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo nên một diện mạo mới cho quê hương, đời sống nhân dân ngày được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững là những minh chứng rõ nét nhất về thành quả khi ý Đảng hợp với lòng dân, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được nâng lên... thành tựu ấy là kết quả của sự nỗ lực tham gia hiệu quả mà mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ia Blang luôn nêu cao, trở thành sợi dây kết nối trong cả hệ thống chính trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp nhân dân đối với công cuộc xây dựng NTM.
Xác định phương châm xây dựng NTM là quá trình có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, có nghĩa phải không ngừng nâng cao các tiêu chí, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã IaBlang đã có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí với mục tiêu nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Năm 2019, qua rà soát thực tế và nghiên cứu khả năng thực hiện các tiêu chí nâng cao, huyện Chư Sê có xã IaBlang đăng ký thực hiện “xã NTM nâng cao”. Dựa trên các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, xã tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như: Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để phát triển KT-XH; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị theo hướng hiệu quả, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất để xây dựng NTM bền vững.
Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó chủ tịch UBND xã Ia Blang nhấn mạnh: “Thành công và cũng là bài học, kinh nghiệm lớn nhất trong thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn xã là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị song song với việc phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn thể nhân dân. Những bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn xã đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tới người dân, là minh chứng rõ nét nhất cho ý nghĩa mà chương trình MTQG về xây dựng NTM mang lại đối với nhân dân xã IaBlang cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện và phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019”./.
                                                                   V.C
 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.