CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Chư Sê: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc nă

Chư Sê: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc năm 2019

06/11/2019

Sáng ngày 05/11/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc năm 2019 cho 80 đồng chí là chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng các họ tộc trên địa bàn huyện Chư Sê

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
     Trong 02 ngày (từ 05-06/11/2019) học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu nội dung 07 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; một số vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; “tổ chức phản động Fulro và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên”; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5.
     Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho học viên những nội dung về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống. Từ đó, các chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc vận dụng tốt vào cương vị, chức trách của mình; phát huy tốt phẩm chất, truyền thống quê hương, dòng tộc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.
Thùy Dung

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.