CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID – 19 TẠI HỘ GIA ĐÌNH

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID – 19 TẠI HỘ GIA ĐÌNH

07/08/2020

     Ngày 27/5/2020, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid – 19 tại Hộ gia đình. Đối tượng áp dụng là người dân của hộ gia đình sống tại các nhà ở riêng lẻ, người kinh doanh, cung cấp dịch vụ, người phục vụ tại các hộ gia đình có kinh doanh dịch vụ; tổ trưởng dân phố; Ủy ban nhân dân và Trạm y tế cấp xã.
     Theo đó, đối với các hộ gia đình không kinh doanh dịch vụ cần thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe như sau:
     Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, tại