CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Huyện Chư Sê: Tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước

Huyện Chư Sê: Tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước

19/06/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 1117/UBND-CNTT ngày 17/6/2020, về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện


 
Ảnh minh họa nguồn Internet
     Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; đảm bảo toàn bộ thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. Quản lý chặt chẽ hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (có địa chỉ xác định hoặc lưu động) do doanh nghiệp viễn thông thiết lập và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập (được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền). Đảm bảo SIM thuê bao di động chỉ được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức sau khi đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. Báo cáo đầy đủ và kịp thời công tác quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thuộc UBND huyện. Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống tội phạm qua mạng thông tin di động.
      Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động trả trước. Đặc biệt, có biện pháp quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân mua bán, lưu thông SIM thuê bao trên địa bàn huyện, không để SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước lưu thông trên địa bàn quản lý.
     Ngoài ra, UBND huyện cũng đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử thành phần, xe lưu động…thực hiện các quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử để nhân dân biết và thực hiện.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.