CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Huyện Chư Sê: Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công

Huyện Chư Sê: Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích trên địa bàn huyện để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11/08/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa có văn bản số 1470/UBND-CNTT ngày 07/8/2020, về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích trên địa bàn huyện để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Giao diện trang https://dichvucong.gialai.gov.vn
     Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đề nghị các cơ quan, đơn vị khi thực hiện các quan hệ công tác thông qua các thủ tục hành chính thì thực hiện qua các dịch vụ công trực tuyến (đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1951/UBND-KGVX ngày 05/9/2018 về việc triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
     Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử thành phần, xe lưu động, thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện; vận động tổ chức, công dân hạn chế việc nộp hồ sơ trực tiếp đối với những TTHC đã triển khai, cung cấp theo hình thức DVCTT mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://www.dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai (https://dichvucong.gialai.gov.vn) nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19
     Bưu điện huyện tăng cường các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://www.dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai (https://dichvucong.gialai.gov.vn), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo Bưu điện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhân viên Bộ phận Một cửa kịp thời tiếp nhận, chuyển xử lý các hồ sơ được nộp theo hình thức trực tuyến và có thông tin phản hồi (qua thư điện tử, tin nhắn,...) để tổ chức, công dân xác định được tình trạng hồ sơ đã nộp; ưu tiên xử lý các hồ sơ được nộp theo hình thức trực tuyến (vẫn phải đảm bảo việc xử lý các hồ sơ nộp trực tiếp theo thời hạn giải quyết thủ tục hành chính) nhằm góp phần khuyến khích người dân sử dụng
 
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.