CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Huyện Chư Sê tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Huyện Chư Sê tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

05/02/2021

     Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 112-CV/BTGHU ngày 03/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, để góp phần tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm chiến thắng đại dịch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:


1. Tập trung quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện về việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, các hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
2. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo lực lượng tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả của tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động; tuyên truyền trên Bản tin nội bộ, trang điện tử của huyện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua hệ thống các trang, nhóm, tài khoản của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp. Chú ý vận động các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực, có tài khoản mạng xã hội cùng tham gia tuyên truyền công tác phòng, chống dịch với phương châm: “nhanh nhạy, chính xác, kịp thời”; bám sát, cập nhật những chỉ đạo, định hướng, thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh qua các thông báo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện. Nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin qua các nhóm Zalo, Mocha35…
3. Tập trung tuyên truyền các nội dung:
- Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn  tỉnh, huyện để Nhân dân biết, an tâm, tin tưởng, chủ động có biện pháp phòng, chống dịch. Khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19.
- Khuyến khích, vận động người dân thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế tự nguyện, cài đặt ứng dụng Bluezone, NCov để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Nhấn mạnh các thông điệp kêu gọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân bình tĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh; tham gia lan tỏa thông tin tích cực về công tác phòng, chống dịch; đấu tranh phản bác các tin giả, tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; thông tin chế tài, kết quả xử lý những trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc về dịch bệnh và những trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch.
4. Tập trung khai thác, đăng tải, chia sẻ tin, bài, phóng sự về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch từ các kênh chính thống như: Trang tin Chính phủ, Bộ Y tế, Cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trang tin điện tử của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Fanpage facebook Tuyên giáo Gia Lai; Trang điện tử của huyện, Bản tin nội bộ huyện, Fanpage facebook Tiếng Chiêng; Bản tin Chư Sê. Đặc biệt chú ý không khai thác, đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin về tình hình, kết quả phòng, chống dịch từ những trang tin không chính thống, điển hình như Gia Lai news, Tin Tây Nguyên, một số trang điện tử giả danh các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh… Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội liên quan đến tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện để kịp thời định hướng, ứng phó hiệu quả với hiện tượng nhiễu loạn thông tin. 
Để chủ động, kịp thời trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị:
1- Ủy ban Nhân dân huyện
- Chỉ đạo Phòng Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, cung cấp kịp thời những thông tin mới, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, dự báo nguy cơ và đề xuất những nội dung cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch bệnh phát trên sóng đài huyện. Phối hợp cung cấp thông tin chính thức, duy trì tin, bài viết mang tính định hướng về công tác phòng, chống dịch bệnh của huyện.
- Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, thường xuyên đăng tải và phát các thông báo, chỉ thị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của tỉnh, huyện trên tuyến hệ thống truyền thanh không dây của các xã, thị trấn. Sử dụng pa nô, áp phích, xe lưu động để đến các xã, thị trấn, các nơi đông người (chợ, siêu thị…) để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch. Xây dựng các tin, bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19.
- Công an huyện: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên không gian mạng. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, xác minh, xử lý hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính và những trường hợp đưa tin chưa được kiểm chứng, dẫn đến hoang mang, bức xúc trong dư luận, nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình, kết quả phòng, chống dịch và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cung cấp đầy đủ thông tin chính thức và phản bác kịp thời các tin giả, tin sai sự thật thông qua các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội của lực lượng Công an. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch (đưa tin sai sự thật, không đeo khẩu trang nơi công cộng…)
- Ban Chỉ huy quân sự huyện: Duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phát huy tối đa bản tin Hùng vĩ Phú Cường trong lực lượng vũ trang huyện để tuyên truyền phòng, chống dịch.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục và đào tạo. Chú trọng phòng ngừa việc lan truyền tin giả, tin sai sự thật từ các nhóm mạng xã hội có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh; đồng thời vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, thường xuyên cập nhật, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thức về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Ban quản lý công trình đô thị, vệ sinh môi trường huyện: thường xuyên đăng tải thông tin, các khẩu hiệu phòng chống dịch trên các cổng chào điện tử của huyện.
- Ban quản lý bến xe, Ban quản lý các chợ: tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông vận tải, chủ các nhà xe, hành khách tại khu vực bến xe; các tiểu thương, hộ kinh doanh và người dân trong các chợ trên địa bàn huyện.
2- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Tập trung tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch, phương thức vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; khai thác, chia sẻ thông tin về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch trong lực lượng đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; tham gia nắm bắt dư luận xã hội và phát hiện các trường hợp phát ngôn, đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch.
3- Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện
- Căn cứ Hướng dẫn này, chỉ đạo các ngành khẩn trương tổ chức tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cách phòng, chống dịch  Covid-19 bằng những hình thức phù hợp. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng của địa phương, đơn vị mình kịp tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với những hành vi đăng tải lên mạng Internet, mạng xã hội, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân.
                                                                      Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.