CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Kết quả khởi sắc sau 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác b

Kết quả khởi sắc sau 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Sê

27/11/2020

     Sau 08 năm (2012-2020) triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW  ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Các cấp, các ngành đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết; đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT. Nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản; số đối tượng tham gia luôn đạt và vượt chỉ tiêu; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao


Hội nghị phổ biến và đối thoại chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện. Ảnh: B.H 
 
     Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã ban hành Chương trình số 53-CTr/HU, ngày 23/7/2013 chỉ đạo các Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.
     Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực về số người tham gia, số thu và số lượng người được thụ hưởng. Năm 2012 có 5.128 người tham gia BHXH đến năm 2020 số người tham gia BHXH là 6.117 người; số người tham gia BHYT năm 2020 là 103.385 người (năm 2012 chỉ có 78.184 người tham gia). Tỷ lệ bao phủ đạt 86,15% dân số toàn huyện, trong đó, 100% đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi tham gia ổn định, thường xuyên... Như vậy, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21, tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số toàn huyện đã có sự tăng trưởng, đưa Chư Sê là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT tương đối cao trong tỉnh; số thu BHXH, BHYT cũng tăng nhanh, từ 65 tỷ năm 2012 thì đến cuối năm 2020 con số này đạt trên 150 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần.
Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, chuyển sổ BHXH cho người lao động được phối hợp chặt chẽ, thẻ BHYT được cấp phát kịp thời. Năm 2020, số sổ BHXH huyện quản lý 3.503 sổ BHXH, số thẻ BHYT là 101522 thẻ. Trả sổ cho 3.503 số đạt 100%.  Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, phối hợp thanh tra được nâng lên. Qua kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị sử dụng lao động, các sai sót của các cơ sở khám chữa bệnh, các đại lý thu BHXH, BHYT đã kịp thời chấn chỉnh.
     Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT. Bản tin nội bộ, Đài Truyền thanh - Truyền hình, trang Web của Uỷ ban nhân dân huyện mở các chuyên mục về an sinh xã hội, đưa nhiều tin, bài, phóng sự về kết quả triển khai chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, người lao động; nêu gương người tốt, việc tốt và phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Đã phát hành hơn 50.000 tờ gấp tuyên truyền, hàng tháng cấp miễn phí hơn 60 tờ báo, tạp chí BHXH cho các tổ chức, đơn vị, kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp, tư vấn chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền và thực hiện chế độ BHXH, BHYT với các ban, ngành, đoàn thể liên quan… Nhờ đó, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH toàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đối tượng tham gia BHYT tăng theo từng năm. 
      Kết quả đạt được sau 8 năm đã tạo những chuyển biến tích cực trong đảm bảo an sinh xã hội, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết số 21 đề ra: Mục tiêu về BHXH và bảo hiểm thất nghiệp chưa đạt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là một số Cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo việc phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN còn rất thấp so mục tiêu đề ra. Tình trạng không đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tỷ lệ người tham gia BHYT tuy phát triển nhanh nhưng còn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ ngân sách. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuy tăng lên đáng kể song chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân nhất là tuyến cơ sở.
     Để khắc phục các hạn chế trên nhằm xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống BHXH, BHYT thực hiện tốt an sinh xã hội, trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 55-CTr/TU và Chương trình số 53-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đầu tư cho ngành Y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đảm bảo mọi người dân được khám chữa bệnh thuận tiện, chu đáo, tận tình và được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định.
                                                                                      Phương Lê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.